Rekommenderad hårdvara

Du behöver datorer och en server, vi har lite olika rekommendationer beroende på antalet användare.
Läs mer om rekommendera hårdvara.

Klinik-ID 

För att Opus Dental ska kunna kommunicera direkt med Försäkringskassan krävs ett sk klinik-ID. Ett klinik-ID är ett identifikationsnummer kliniken får när den ansluts till Försäkringskassan och Tandvårdsportalen. ID-numret ska sedan registreras i Opus för att den elektroniska kommunikationen ska fungera. 

Anmäl kliniken till Försäkringskassans tandvårdsportal via blanketter på Försäkringskassans hemsida

SITHS-certifikat 

Ett SITHS-certifikat är serverlegitimation för företag som Försäkringskassan kräver av säkerhetsskäl. Certifikatet levereras med en lösenordsnyckel som ska registreras i Opus. 
Beställ ett nytt certifikat här

Licensfil från Opus Dental 

För att använda programmet krävs slutligen en licensfil från Opus Dental som sen ska läsas in, innan det är dags att köra igång. Den levereras till dig och till den tekniker som genomför installationen.