Ny version av Opus Cloud 8.0

Opus Cloud 8.0 har automatiskt uppdaterats till ny version 8.0.2647.1
Den nya versionen innehåller både nyheter samt flera förbättringar. Exempelvis är nu tandhälsostatistik implementerat. Detta är en statistik över EPI-data
registrerade i Opus. Rapporterna baseras på ställda krav som utarbetats av
hälsomyndigheterna. Basen för statistiken är data hämtade från flera funktioner,
såsom patient-registreringskort, tandläkarjournal, återkallelse och epidemiologiska
registreringar. 
Vidare är nu också kommunikationsmallar implementerat. Det innebär att man i fortsättningen kommer kunna skapa dokument som kan användas som mallar för olika funktioner i Opus. Till exempel journalen, mötesboken eller arkivlistan. Mallarna kan vara frågeformulär, marknadsföringsrelaterade, mötesrelaterade eller hälso-/medicinrelaterade.
Från och med nu är ett nytt sätt för autentisering implementerat. Aktiv domänkatalog länkar Opus-inloggningen till en domänanvändare och kommer att använda domänens inloggningsuppgifter när man loggar in på Opus. Det betyder att man kan logga in i Opus med samma referenser som man gör i Windows. 
I fortsättningen kommer man i den nya versionen även att kunna exportera rapporter till Libretto.