Innehåll för ekonomiutbildning i Opus Dental

Grund:

Omsättningsschema
Lista Skicka/Ta emot
Betalfiler
FK journal
Rapport FK fordran
Rättningar i journalen
Periodiserad lista
Inbetalningsöversikt
Utestående fodringar

Övrigt:

Autofakturering landsting
Ekonomipaket innehållande:
SIE
Kassadagbok
OCR
Betalterminal
Export av faktura