Svensk e-identitet erbjuder i samarbete med Opus Dental lösningar för tandvården som exempelvis 1177.se och certifikat.

Inloggning med SITHS

Fler och fler vårdsystem kräver inloggning med SITHS-certifikat. Ni kan välj att få ett SITHS-certifikat till ett Telia e-leg eller beställa ett SITHS-kort utan foto. Korten kommer direkt till er, inga besök eller tidsbokningar behövs.

För att kunna få ett SITHS-certifikat måste organisationen och personen först finnas i HSA-registret. Exempel på tjänster som använder inloggning med SITHS-kort idag: Libretto, Symfoni, Tanvårdsfönstret, Pascal, NPÖ, Mina vårdkontakter, m fl e-Hälsotjänster och leverantörsspecifika system.

Beställ inlogg med SITHS


Vad kostar det?

SITHS-kort, pris beroende på typ av kort och antal personer – kontakta Svensk e-identitet för prisuppgift.

Fakta

HSA - Hälso-och sjukvårdens adressregister, är en elektronisk katalog med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting och hos privata vårdgivare. Tjänsten HSA förvaltas av Inera AB, som är ett bolag som ägs av Sveriges kommuner och landsting. Landsting och kommuner är direktanslutna via egna avtal, samt några av de större vårdgivarna. Privata vårdgivare men även kommuner kan ansluta sig via ett HSA-ombud. Svensk e-identitet är HSA/SITHS-ombud för ett hundratal små och stora vårdgivare runt om i Sverige.

HSA används av de nationella e-Hälsotjänsterna, bland andra: 1177.se, Pascal, Nationell patientöversikt (NPÖ) och Identifikationstjänsten SITHS. Fler tjänster är under utveckling.

Informationen i HSA används också av olika sök- och jämförelsetjänster, som till exempel Hitta och jämför vård i 1177.se, OmVård.se, hitta.se, 118 800 med flera.

SITHS-kort (E-tjänstelegitimation)

Inloggningstjänsten SITHS är en av de viktigaste grundbultarna inom nationell e-hälsa. Framförallt behövs SITHS-kort för inloggning till Libretto, Symfoni, Tandvårdsbågen och flera andra journalförings- och bokningssystem. För att kunna beställa ett SITHS-kort/certifikat behöver både organisationen och personalen finnas i HSA. Registreringen och utgivningen sköts av Svensk e-identitet efter att avtal har slutits.

Läs mer om HSA             Läs mer om Inera AB 

För mer frågor kring HSA eller 1177 vänligen kontakta Svensk e-identitet.