Tilläggsprodukter

Priser

Vid beställning av tilläggsprodukter tillkommer ett ordinarie ändringspris för licensfiler, för närvarande 695 SEK. Priset för produkten samt ändringspriset för licensfilen tillkommer från och med den 1:e i månaden efter leverans av licensfil med behörighet till produkten. Den årliga underhållskostnaden sammanfaller med betalning av den ordinarie underhållskostnaden för programvaran Opus Dental. Om beställning sker under andra halvan av kalenderåret faktureras underhållsavgiften för resten av året vid leverans av licensfilen.   

Leverans

Opus Systemer AS levererar uppdaterad licensfil inom 14 dagar från beställning. 

Support på produkten

Avtalet ger rätt till support i enligt det ordinarie kontraktet för programvaran Opus Dental.  

Avbeställning och uppsägningstid

Önskar kunden avsluta någon av våra tilläggstjänster ska kunden skriftligen säga upp avtalet och förpliktigar sig då att installera en ny licensfil som skickas när Opus Systemer AS emottar uppsägningen. Underhållsavgiften för ekonomipaketet regleras om uppsägning sker innan 1 juli. Ordinarie ändringspris för licensfiler är för närvarande 695 SEK. 

Prisförändringar

Leverantören har rätt att ändra priserna. Ändringarna aviseras i våra ordinarie prislistor, samt på vår hemsida. Alla priser är exklusive moms, frakt/porto/emballage och administrationskostnader. 

Överträdelse av villkoren

Om kunden överträder bestämmelserna i detta avtal kan Opus Systemer AS säga upp avtalet med omedelbar verkan. Programvaran med användarvägledning måste då returneras. 

Utbildningar

Anmälan

Anmälan är bindande. Bekräftelse på att er anmälan är mottagen skickas till dig senast fem arbetsdagar efter att anmälan är mottagen av Opus Systemer AS.

Avanmälan

Vid avanmälan gäller följande:
Vid avanmälan tidigare än 8 dagar före kursdatum dras 25% av kursanmälan.
Vid avanmälan 3-7 dagar före kursdatum dras 50% av kursavgiften.
Vid avanmälan senare än 3 dagar före kursdatum dras hela kursavgiften.

Inställd kurs

Opus Systemer AS förbehåller sig rätten av ställa in kursen vid för få deltagare eller vid extraordinära omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure). Vi ger besked om inställd kurs på grund av för få deltagare senast en vecka innan kursdatum.