Ny version 7.1.451 finns nu tillgänglig

Den nya versionen innehåller en hel del ändringar och uppdateringar men är inte tvingande. Versionen innehåller bland annat förbättringar kring SMS-service där det nu framfår rätt status för av- respektive ombokningar. Vi har även gjort förbättringar gällande Parodregistrering där det ni går att få fram fickdjupet i grafiken i journalen och mycket mer.

För senaste version och fullständig lista på ändringar klicka här!

Trevlig helg,

Opus