GDPR kommer och Opus är klara!

EU’s regler för personintegritet GDPR (The General Data Protection Regulation), blir norsk och svensk lag den 25 maj 2018. Det betyder att vi får nya regler för behandling av personuppgifter i Norge och i Sverige. De nya reglerna ger företagen nytt ansvar och individen nya rättigheter. Det finns ett lagstadgat krav på att interna kontrollsystem ska dokumenteras. Ledningen måste därför löpande genomföra intern kontroll, inklusive att säkerställa adekvat informationssäkerhet.

Patientjournalen är en liten del av de ledningssystem som måste implementeras i den dagliga verksamheten på tandkliniker, men du kan vara helt säker på att Opus Dental uppfyller alla krav som de befintliga och nya bestämmelserna ställer på informationssäkerheten på din verksamhet.

Läs mer här!