Opus Cloud Version 8.0.1770.1                  2021-05-24

Registerkort:

 • Sektionen för avdelning är nu tillagt på registerkortet för pensionärsboende. (@5452)
 • Utskrift av registerkort är nu tillagt. (@14637)

Tidboken:

 • Nu fungerar automatisk kallelse även om patienten hade speciella önskemål om tid.
  (@7948)
 • Nu kommer patienter med önskemål om speciell tid på en revision att placeras där
  behandlaren har arbetstid. (@12727)

Försäkringskassan:

 • Kontrollerar nu efter nytt högkostnadsbelopp vid återföring och borttagning av
  journalrader i journalen. (@11843)
 • Rättat tillfälliga problem med att två rader av start av ersättningsperiod kunde skapas
  i journalen om två behandlare hade samma patient öppen samtidigt. (@14990)
  (#15236)
 • Nu kommer frågan om ny ersättningsperiod bara när patienten har fördelning normal.
  (@15087)
 • Information om certifikat, på företagets registerkort, visas nu på korrekt sätt.
  (@17712)
 • Antal kvarvarande tänder och antal intakta tänder fylls nu i automatiskt i fönstret
  TVR2008, när man ska skicka till FK. (@11280)

Övrigt:

 • Inställningar för koppling till ekonomisystem är nu tillagt. (@16546)
 • Nu kan man trycka på retur tangenten vid inloggningen där man väljer Team och
  Klinik. (@17130)
 • Vid sökning i sökfönstret så söker den nu på exakt matchning och inte innehållande
  matchning. Om man ska söka på innehållande matchning så anger man % (procent)
  i början av sökningen. T.ex. %lund för att få med patienter innehållande lund, t.ex.
  eklund. (@5453) (@17817)
 • Nu byts inte behandlare när en revision ändras. (@17792) (#15598)
 • Vid sökning av nästa lediga tid i tidboken visas nu rätt tider som är lediga, både via
  redigering av bokning eller via sökfönstret (kikaren). Den tar nu även hänsyn till
  preblock. (@11115) (@13943)
 • Nu fungerar det att betala en överföring till en annan betalare med kontant eller med
  kort. (@17970)

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versioner klicka här!