Opus Cloud Version 8.0.2647.1                  2022-11-11

Nyheter 

Tandhälsostatistik
● Tandhälsostatistik är nu implementerat. Detta är en statistik över EPI-data
registrerade i Opus. Rapporterna baseras på ställda krav som utarbetats av
hälsomyndigheterna. Basen för statistiken är data hämtade från flera funktioner,
såsom patient-registreringskort, tandläkarjournal, återkallelse och epidemiologiska
registreringar. (@23804, @23907, @23912, @23904, @23906, @23908, @23911,
@23905, @23913, @23914)


Kommunikationsmallar
● Kommunikationsmallar är nu implementerat. Nu kommer man att kunna skapa
dokument som kan användas som mallar för olika funktioner i Opus. Till exempel
journalen, mötesboken eller arkivlistan. Mallarna kan vara frågeformulär,
marknadsföringsrelaterade, mötesrelaterade eller hälso-/medicinrelaterade. (@4529,
@22763, @#22790, @22813, @22947, @22969, @22990, @23000,
@23037,@23038, @ 23203, @19189, @22918, @22935, @22967, @23042,
@22968, @23206).

Libretto
● Nu kommer man att kunna exportera rapporter till Libretto. (@24222)

Aktiv katalog
● Ett nytt sätt för autentisering är implementerat. Aktiv domänkatalog länkar
Opus-inloggningen till en domänanvändare och kommer att använda domänens
inloggningsuppgifter när du loggar in på Opus. Det betyder att du kan logga in i Opus
med samma referenser som du gör i Windows. (@18953, @20695, @16381,
@16381 ,@20693, @20694)

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versioner klicka här!