Opus Cloud Version 8.0.3186.14                  2023-06-19

Nyheter

P27 
Nu finns det möjlighet att ladda upp betalningsfilformatet P27 som används i flera nordiska länder.


Journalstatistik
Journalstatistik är nu implementerat. Nya funktioner finns kopplade till behandlingen av journaldata, med bland annat möjligheten att skapa rapporter.