Opus Cloud Version 8.0.3839                  2024-02-08

Nyheter

Behörighetssystem: PKI-login och Cloud Connect har effektiviserats för enklare användning.

Registerkort: Nya funktioner för att förebygga skapandet av dubbletter och förbättrad hantering av postnummerområden.

Journal: Förbättrad hantering av prislistor vid journalregistreringar och omplacerad "Antal"-ruta.

Fakturaexport till Payzmart: Opus Cloud har anpassats för att åter möjliggöra fakturaexport till Payzmart, efter nödvändiga justeringar från Payzmarts sida.

Inställningar: Uppdaterat stöd för sorterade prislistor anpassat efter behandlare.

Övrigt: Åtgärder för att undvika dubbla betalningar, förbättrad fakturahantering, utökad SMS-kapacitet, direktinläsning av filer från skanner och mer.

Länk till ändringslistan: https://ftp3.opusdental.se/sv/Ändringslista_Release_8.0.3839.pdf