Opus Cloud Version 8.0.1634.1                  2021-03-25

Nyheter:

 • Nu är det möjligt att betala journalrader med kort och kontant, även utskrift av kvitto
  sker vid betalningen. (@14720) (@14765) (@14736)
 • Lagt till förskottsinbetalning och delbetalning under kontant och kort, även utskrift av
  kvitto sker vid betalningen. (@14727) (@14732) (@14756)
 • Det finns också möjlighet till att betala en faktura, kontant eller med kort via
  inbetalningsfönstret och då skrivs kvitto ut. (@15696)

Registerkort:

 • När man skapar en ny patient från tidboken, eller från sökfönstret, så finns samma
  information att fylla i som det finns på registerkortet för en patient. (@12700)

Tidboken:

 • Nu är det möjligt att skriva ut frånvaropåminnelse från bevakningslistan. Listor ->
  Bevakningslista -> Utebliven. (@9300)
 • När en tid flyttas i tidboken och den har ”Önskar bättre tid” ikryssad så får man nu en
  fråga om man vill att den ska tas bort från bevakningslistan. (@13154)
 • Nu kommer tiden att ändras till korrekt datum och tid när man flyttar en bokning.
  (@13136)
 • Vid tidsbokning med ”Flytta nästa rev” ikryssad så kommer nu ett meddelande om att
  patienten inte har någon revision för den aktiva behandlaren. (@13001)

Journal:

 • Nu kan man skriva ut detaljerad utskrift av en betalning genom att högerklicka på
  journalraden. (@11453)
 • Nu går det att skriva ut kopior eller original på betalningar via högerklick i journalen.
  (@15189)
 • Om en journalrad är fakturerad så går det nu inte att ändra behandlingstidpunkt eller
  belopp. (@16431) (#15603)
 • Nu skrivs inte de förtryckta OCR delarna på fakturan ut när ”Använd OCR” är
  urbockat under företagsinformation, fliken Ekonomi. Detta för att kunna använda
  förtryckta faktura blanketter. (@16398) (#15597)
 • Om datorn har en betalterminal kopplad och uppsatt i v7 hybrid, så öppnas v7 hybrid
  vid betalning med kort. (@17178)
 • Nu går det att radera bifogade filer även de som är signerade eller registrerade på ett
  tidigare datum, genom Radera bilaga permanent. (@15610)
 • Nu är det inte möjligt att skriva ut en Traumaundersökning som inte är sparad.
  (@16955)
 • Nu blir det en rad i aktivitetsloggen när en ersättningsbegäran tas fram och visas från
  journalen. (@15041)

Övrigt:

 • Förkortningar i menyn till vänster (sidofältet) har ersatts med hela ordet där det får
  plats. (@16309) (#15195) (#15272)
 • Nu går det att aktivera patienter i listan Patient/Revision även de utan
  patientnummer. Ett nytt patientnummer tilldelas då. (@14003)
 • I dagens patienter har kolumnerna justerats så att hela rubriken syns. (@14611)
 • Vid utskrift av journalrader så generas en rad i aktivitetsloggen. (@8985)

Utskrift:

 • Förbättrat överdelen i utskrifter till att vara ner kompakt. (@13769)
 • Nu skrivs det ut kvitto för kontant och kort betalningar gjorda via Faktura/Inbetalning.
  (@15696)

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versioner klicka här!