Opus Systemer AS utvecklar och säljer Opus Dental - tandvårdssystem - för privata och offentliga tandläkarkliniker. Opus Dental är i dag det mest utbredda journalsystemet i Norden. Vi har mer än 15 000 användare på över 3 500 kliniker i Norden. Opus Systemer AS ingår i den finska koncernen Planmeca Oy. Planmeca-gruppen består av en grupp företag inom hälsosektorn indelade i sju divisioner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS, Triangle Furniture Systems Inc. och E4D Technologies. Gruppen har ca 2900 anställda och omsatte år 2020 ca 764 millioner EURO.

Affärsidé

Tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare utvecklar vi ett tandvårdsprogram, baserat på enkelhet och kvalitet, anpassat för såväl stora som små aktörer.

Historia

Opus Systemer AS startades i Norge 1993 med kontor i Oslo och har sedan starten haft en stabil utveckling. I Norge har Opus Dental en marknadsandel på ca 88 procent. Samtliga offentliga verksamheter i Norge har valt att använda Opus Dental som journalsystem.

1998 blev Opus Dental lanserat på den svenska marknaden, år 2000 öppnades kontoret i Lund och år 2011 i Stockholm. Landstinget Halland och Praktikertjänst AB är trogna kunder som varit med sedan starten. Sedan 2002 är även Landstinget Gotland användare av Opus Dental. Samtliga större tandvårdskedjor använder Opus Dental i sin verksamhet. Vi har idag ca 50 procent av privatmarknaden och är därmed den absolut största leverantören av journalsystem i Sverige. Ca 2900 tandläkare och tandhygienister använder Opus Dental.