Knowyn ingår samarbete med Opus

Knowyn är en online baserad mjukvara som möjliggör enkel och smidig uppföljning av en mängd ekonomiska liksom vårdrelaterade KPI:er. Systemet erbjuder unika rapporter och verktyg för att kunna öka beläggningen och följa patientflöden. Oavsett om du är en enstaka klinik eller större tandvårdskedja kan Knowyn bistå med insikter ned till enstaka patientbesök. Boka gärna en demonstration via www.knowyn.se !