Konvertera från annat journalsystem

Vill du byta journalsystem till Opus Dental måste det göras en sk konvertering. Vi hjälper dig naturligsvis genom den processen, som har följande steg:

 1. Beställ en offert på konvertering av oss på Opus Dental.
  Konverteringen ingår i köpet när du byter till Opus Dental
   
 2. Boka datum för konvertering i samråd med våra tekniker.
  Normalt sett behöver vi en månads framförhållning för att planera in en konvertering. Vid större konverteringar räknar vi med en tidsåtgång på tre dagar. Vi påbörjar aldrig en konvertering på en fredag.
  En förutsättning för att kunna hålla utsatt leveranstid är att vi fått leverans av databasen från tidigare programleverantör.
   
 3. Kontakta din lokala tekniker
  Meddela din lokala IT-tekniker om vad som är på gång och när konverteringen ska genomföras.
   
 4. Beställ en exportfil för konvertering av din tidigare programleverantör.
  Meddela din tidigare programleverantör om datum och tidpunkt när vi på Opus Dental behöver databasen. Var ute i god tid för att underlätta för leverantören.
   
 5. Beställ ett nytt Klinik-ID hos Försäkringskassan
  Alla behandlingar måste avslutas i det tidigare systemet, det innebär att det tidigare systemet måste vara aktivt även efter konverteringen!
   
 6. Genomgång av hårdvara och logistik
  Någon vecka innan konverteringen bör din lokala tekniker kontakta Opus Dental för att säkerställa prestandan på datorer och servrar. Opus Dental fungerar i de flesta miljöer men en konvertering kan vara ett bra tillfälle att uppgradera. 
    
 7. Opus Dental installeras på kliniken.
  Leverans av startpaket sker ca en vecka innan konvertering. Opus Dental installeras med fördel av din lokala tekniker i samråd med vår tekniska support.
   
 8. Konvertering och leverans av konverterad databas.
  Efter två till tre dagar levereras den konverterade databasen. Varje konvertering är unik och det är därför svårt att ange exakt tid för leverans.
   
 9. Godkännande av levererad databas
  Innan behandlarna kan börja registera måste arbetet godkännas av beställaren.
   
 10. Start av Opus Dental
  Opus Dental är en kraftfullt och flexibelt system som kan anpassas till dina rutiner på kliniken. Ska det finnas behörigheter, inloggningar, tidboksinställningar, schemaläggning, prislistor och förhandslagrade journaltexter. Vill du ha extra hjälp kan du boka en utbildning hos vår support. Detta debiteras men underlättar mycket för att komma iång med programmet.