Innehåll för vidareutbildning i Opus Dental

Registerkort

Anhörig
EU patienter
Registrering av pensionärer som är skrivna i Sverige
STB patienter
Intygs- och frikortsinformation
Väntelista

Hälsodeklaration

Inställningar för att lägga till fler sjukdomar i hälsodeklarationen

Journal

Inställningar för journalen
Filterknappar
Barnpatienter

Betalningar

Rättning av felaktig registrering av kontant eller kortinbetalning
Korrigering av fakturerad behandling
Betalningsplan
Betalningsplan för utskriven faktura

Försäkringskassan

Lista skicka Ta emot
Betalfiler
FK journal
Rapport FK fordran

Ekonomi

Omsättning schema
Rättningar i journalen
Periodiserad lista
Inbetalnings översikt
Kontant/Faktura lista