Svensk e-identitet erbjuder i samarbete med Opus Dental lösningar för tandvården som exempelvis 1177.se och certifikat.

 

1177.se och Jämförelsetjänst tandvård

Via temasidorna för tandvård på 1177.se kan patienter enkelt hitta och jämföra mottagningars öppettider, utbud och priser. Om mottagningen ska vara sökbar på 1177.se är priset per månad vid ett treårsavtal 260 kr.
Vill ni dessutom visa priser på 1177.se tillkommer det 30 kr till ovanstående pris. Då ingår prisadministration. 
Ni kan själva välja om Svensk e-identitet ska sköta prisadministrationen eller om ni själva gör det.

Beställ 1177.se

Varför ska ni registrera er i HSA och lägga upp era priser i Jämförelsetjänsten tandvård på 1177.se?

 • Jämförelsetjänsten tandvård på 1177.se, är en omfattande webbplats med råd och information om vården, inklusive tandvården.
 • Ni uppfyller myndigheternas ”önskemål”.
 • Ni bidrar till nationell e-hälsa och kvalitetssäkrade register.
 • Genom registrering i HSA görs ni sökbara och synliga för patienter.
 • Branschorganisationerna uppmanar till anslutning men få ansluter sig.
 • Privattandläkarna rekommendera sina medlemmar att finnas med i jämförelsetjänsten på 1177.se.
 • Folktandvårdens kliniker finns med sedan starten men än så länge få privata tandvårdskliniker.
 • Patienterna hittar er och kan jämföra er med andra kliniker, exempelvis med Folktandvården som finns med sedan starten.
 • Det är väl använda marknadsföringspengar som faktiskt kan ersätta andra kataloger och annonser som ni idag kanske betalar för.
 • Ni kan få tillgång till läkemedelstjänster, Pascal, Proceedo, NPÖ m fl
 • Ni kommer enkelt åt SITHS-certifikaten
 • Jämförelsetjänsten tandvård på 1177.se utvecklades på uppdrag av socialdepartementet och ersatte Försäkringskassans prisjämförelsetjänst. Syftet är att stärka patienternas ställning på tandvårdsmarknaden

Vad kostar det?

Synas och bli sökbar på 1177.se – 260 kr/månad
Delta i Jämförelsepris tandvård – 30 kr tillkommer till ovanstående pris. Då ingår prisadministration.Ni väljer själva om Svensk e-identitet ska sköta prisadministrationen eller om ni själva gör det.

Fakta

Hälso-och sjukvårdens adressregister (HSA), är en elektronisk katalog med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting och hos privata vårdgivare. Tjänsten HSA förvaltas av Inera AB, som är ett bolag som ägs av Sveriges kommuner och landsting. Landsting och kommuner är direktanslutna via egna avtal, samt några av de större vårdgivarna. Privata vårdgivare men även kommuner kan ansluta sig via ett HSA-ombud. Svensk e-identitet är HSA/SITHS-ombud för ett hundratal små och stora vårdgivare runt om i Sverige.
HSA används av de nationella e-Hälsotjänsterna, bland andra: 1177.se, Pascal, Nationell patientöversikt (NPÖ) och Identifikationstjänsten SITHS. Fler tjänster är under utveckling. Informationen i HSA används också av olika sök- och jämförelsetjänster, som till exempel Hitta och jämför vård i 1177.se, OmVård.se, hitta.se, 118 800 med flera.


För mer information se även:

Om HSA (Inera)

För mer frågor kring HSA eller 1177 vänligen kontakta Svensk e-identitet.