Opus Dental samarbetar med Svensk e-identitet och rekommenderar alla kunder att gå över till SITHS-certifikat för kommunikationen med Försäkringskassan. 

Fakta om certifikatet 
SITHS-certifikatet gäller i två år. För pris vänligen kontakta Svensk e-identitet

Det går bra att beställa ett nytt certifikat långt innan ditt nuvarande certifikat går ut. Du kan själv ange när du vill att det nya certifikatet ska börja gälla. Fakturering och leverans av nytt certifikat sker två veckor innan ditt befintliga certifikat gått ut. 

Leverans och avtal hanteras av Svensk e-identitet. Svensk e-identitet är, av Inera AB, certifierade ombud för SITHS-certifikat. För frågor om ditt SITHS-certifikat, kontakta Svensk e-identitet på 018-481 19 00 (val 1).

När slutar ditt nuvarande certifikatet att gälla? 
Vi har gjort en kort beskrivning om hur du gör för att kontrollera när ditt certifikat går ut. Klicka här för att läsa. 
Certifikatets utgångsdatum måste du ha till hands vid beställning av nytt certifikat. 

Beställ nytt SITHS-certifikat

 


Bakgrund 
Försäkringskassan kräver som bekant att kliniker använder ett servercertifikat för säker kommunikation. I Opus Dental finns det stöd för alla certifikat som Försäkringskassan kräver där Expisoft är ett och SITHS ett annat. 

När du beställer ett SITHS-certifikat blir din organisation även registrerad i HSA-katalogen. Detta är första steget i en större nationell satsning som implementeras på uppdrag av staten. De som utför uppdraget heter Inera AB. Inera ägs av alla Sveriges landsting och regioner och drivs helt utan kommersiella intressen. 

Läs mer om HSA             Läs mer om Inera AB 

I dagsläget är det ingen skillnad på certifikaten, funktionen är densamma, du registrerar SITHS-certifikatet på samma sätt som Steria i programmet. Men genom att byta till SITHS är du bättre rustad för framtida utveckling inom tandvården.