Lär dig grunderna i Opus Dental - Opus Körkort!

Grundutbildning för endast 395 kronor!

Opus Academy lanserar nu en ny webbaserad Grundkurs i Opus Dental som ger dig som användare en stabil grund att stå på. Vi går igenom registerkort, hälsodeklaration, journal, betalning/fakturering och tidbok. Opus Dental är ett omfattande program med stora möjligheter till anpassning utifrån dina och klinikens behov. Grundutbildningen tar upp några av de enklare anpassningarna. Du kan när som helst logga in och göra ett kursavsnitt eller se om ett kursavsnitt om du behöver. Efter genomförd kurs får du Opus Körkortet. 

Starta din grundkurs här och förbättra dina kunskaper i Opus Dental!