Tillval

Vi på Opus syftar alltid att utveckla vårt system för att förenkla vardagen för dig i tandvården. Därför har vi utvecklat tilläggsprodukter till Opus Dental som breddar möjligheterna. Nedan hittar ni våra tillgängliga tillägg. 


E-tidbok

I Opus Dentals tidbok kan du nu publicera lediga tider via din hemsida. Både nya och befintliga patienter kan själva göra sin bokning online. Nya patienter kan även hitta dig via marknadsplatsen Bokavård.se. Opus Systemer har skapat en produkt tillsammans med Bokavård.se som hjälper till att:

  • Frigöra tid på kliniken – Patienterna kan boka/ändra/avboka tid via er hemsida
  • Ge mervärde till dina kunder – Ökad tillgänglighet ger nöjdare kunder
  • Skaffa fler kunde– Direktkoppling till Bokavård.se för att få nya patienter

Läs mer

Ankomstregistrerare

Låt patienten själv registrera sin ankomst genom att ange sitt personnummer på en pekskärm i receptionen eller väntrummet. I tidboken markeras då patienten som anländ och du vet att patienten sitter och väntar.

För dig som har hög genomströmning i receptionen eller helt saknar reception är
ankomstregistreraren ett utmärkt komplement.

Läs mer

Ekonomipaketet

I Opus Dental finns tilläggsfunktioner som underlättar och effektiviserar ekonomihanteringen och som skapar korrekt redovisning till din bokföring.

  • SIE-export av ekonomi till revisor eller externt bokföringsprogram
  • Bankgiro inbetalningar - automatisk hantering av bankgiroinbetalningar
  • Export av fakturor till XML
  • Kassadagbok för daglig avstämning av kontant och betalkort 
  • Integrerad betalterminal

Läs mer