Integritetspolicy

Opus Systemer AS svenska filial - Oppu Systemer AS Norge Filial ("Opus"), org. nr. 516403-7169 med adress Beringsgatan 4, 211 18 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i en kundundersökning eller via Opus webbplats samt de personuppgifter du lämnar vid eventuella framtida kontakter med Opus. Opus värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du avgör alltid själv om du vill lämna uppgifter till oss. De uppgifter vi begär in i olika sammanhang är dock nödvändiga för vår handläggning av kundärenden.

GDPR innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I våra kundregister behandlar Opus kundernas personuppgifter och vi ska göra det på ett korrekt sätt. Vill du läsa mer så finner du bra information här - GDPR guide för företagare. 

Genom att delta i kundundersökningar, kontakta vår support, söka arbete, anmäla dig till utbildningar och andra events på Opus - så lämnar du samtycke till Opus att spara och lagra dina kontaktuppgifter och information enligt Opus integritetspolicy. Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas. Opus kan komma att fråga efter information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra marknadsföring eller för att bjuda in dig till evenemang. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar.

Dina personuppgifter kommer att användas bl.a. för att administrera kundrelationen (t.ex. för supportärenden, att förbättra kundprocesser och skicka produkter du beställer av Opus) och i marknadsföringssyfte (inklusive direktmarknadsföring i form av skräddarsydd information och riktade erbjudanden). Inom ramen för ovan nämnda syften kan du komma att bli kontaktad av Opus. Vissa personuppgifter kan komma att överföras till eller samköras med andra bolag inom Opus koncern, för ovanstående syften, för att underlätta samarbete och samordning inom koncernen.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, kontakta oss på 046-190470. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Opus. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan. Dina personuppgifter kan komma att sparas så länge du är registrerad kund hos Opus. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Opus anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta Opus. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har några frågor kring policyn om personuppgifter, vänligen kontakta dataskyddsombud Lasse Moe på lasse.moe@opusdental.com

Denna policy är uppdaterad senast den 18 juni 2021.