I Opus Dental finns tilläggsfunktioner som underlättar och effektiviserar ekonomihanteringen och som skapar korrekt redovisning till din bokföring. Ekonomipaketet består av följande fem funktioner:

SIE-export av ekonomi till revisor eller externt bokföringsprogram

Från omsättningsrapporten går det att överföra ekonomi till SIE-format och få en färdigkonterad fil av periodens ekonomiska transaktioner. Hur ofta överföring ska ske bestämmer du själv, Opus Dental håller koll på när du senast skapade din SIE-fil så att inget kommer med dubbelt.
SIE-filen kan antingen skickas direkt till din revisor eller läsas in i ditt eget bokföringsprogram. Den fungerar med de flesta förekommande bokföringsprogram på marknaden t ex Visma, Pyramid. Mer information finns på www.sie.se

Bankgiro Inbetalningar – automatisk hantering av bankgiroinbetalningar

Alla fakturor som skapas i Opus Dental skrivs ut med inbetalningskort och förses med OCR-referensnr som sedan används för att identifiera varje inbetalning vid inläsning av fil från banken. Kontakta din bank för att beställa tjänsten ”Bankgiro Inbetalningar” med BGmax-filformat kopplat till ditt bankgiro. Rekommenderad kontrollnivå är OCR 2 (hård kontrollnivå, refnr med checksiffra och variabel längdkontroll max 25 tecken). Vi har även stöd för Nordeas tjänst Total IN.

Export av fakturor till xml

Från inbetalningsknappen i Opus Dental är det möjligt att exportera obetalda fakturor till externa system eller andra bolag som t.ex inkasso.

Kassadagbok för daglig avstämning av kontant och betalkort

Från omsättningsrapporten kan du dagligen överföra ekonomi till kassadagbok för att stämma av dagens kontantkassa, betalkortsregistreringar samt registrera kontanta inköp osv. Överföring av ekonomi till Kassadagbok sker före en export till SIEfil.
I Lagen om Kassaregister (SFS 2007:529) anges att det ska finnas rutiner för dagsavslut och avstämning, genom att använda kassaboken uppfylls dessa regler.

Integrerad betalterminal

Koppla betalterminalen till Opus Dental. När patienter betalar med betalkort så visas beloppet direkt i betalterminalen och rätt belopp debiteras patienten. Risken för felregistreringar minimeras, därmed sparar du tid i samband med dagsavslutet.

Beställning av betalterminal görs separat till Nets och Verifone via länkarna nedan. Önskar du en annan betalterminal så går det bra men kan inte integreras mot Opus och får då användas separat. 

Använd detta beställningsunderlag för Nets.

Använd detta beställningsunderlag för Verifone. 

Boka demo
Kontakta oss för mer information eller varför inte boka en demonstration av produkten. 

Boka demo 


Beställ ekonomipaketet
Är du befintlig kund till Opus kan du beställa produkten genom att klicka på knappen nedan. Skriv ut tilläggsavtalet, signera och skicka in den till:

Opus Systemer AS
Beringsgatan 4
211 18 Malmö

Beställ