Opus gör det enkelt med PUB-avtal

GDPR ställer nya krav på klinikägare. Bland annat så skall så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med samtliga företag som hanterar er databas eller person/patientuppgifter däri. 

Då vi alltid strävar efter att göra det så enkelt som möjligt får våra kunder, har vi tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal i form av ett digitalt dokument som vi på Opus signerat från början, som kommer skickas ut till alla våra kunder inom kort. Detta dokument signerar ni sedan digitalt och sparar en kopia. Vi får automatiskt en kopia som lagras i våra system. Detta för att vi skall veta om avtalsunderlag finns innan vi ger er online support och ges access till er databas. Skulle sådant avtal saknas kan vi då snabbt lösa det, eller ge support utan att ta del av personuppgifterna i databasen. 

Denna lösning är klar inom kort och ni behöver därför inte göra något mer gällande Personuppgiftsbiträdesavtal med Opus just nu. Så snart lösingen är klar kommer ni få ett utskick med länk till avtalet och en enkel men säker verifieringsmetod. 

Andra leverantörer kan dock behöva ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal så säkerställ gärna att detta är klart med alla som på något sätt kan komma att hantera era databaser eller personuppgifter däri såsom IT-tekniker, SMS-leverantörer, underleverantörer såsom tandtekniker, frilansande tandläkare eller tandhygienister eller specialister i egna bolag mm. Mer information finner ni här.

Opus