Innehåll för grundutbildning i Opus Dental

Registerkort

Registrera ny patient
Patientkategori-Skapa ny och välj kategori
Ändra efternamn
Söka i patientregistret/öppna en journal
Övningar-registerkort

Hälsodeklaration

Registrera hälsodeklaration
Mediciner-lägg till eller skapa ny
Cave-markeringar
Uppdatera hälsodeklaration
Övningar - Hälsodeklaration 

Journal

Registrera föregående tandvård
Registrera kliniska fynd
Övningar-föregående tandvård/kliniska fynd
Terapiplan/kostnadsberäkning
Övningar- terapiplan/kostnadsberäkning
Förhandsprövning
Övningar-Förhandsprövning
Utförda åtgärder och journalanteckningar
Övningar- utförda åtgärder/journalanteckningar

Betalningar

Kontant- eller kortbetalning
faktura
Faktura-annan betalare
Ändring av betalsätt
Registrera inbetalning av faktura
Övningar-betalningar

Försäkringskassan

Skapa ersättningsbegäran till Försäkringskassan
Hantera skickade ersättningsbegäran
Övningar-Försäkringskassan

Remisser

Skapa och skicka remiss
Remissvar
Ta emot remiss
Skriv remissvar
Övningar-Remiss

Systeminställningar

Förhandslagrade journaltexter
Prislistor
Behandlingslistor
Timtaxa
Rapporttexter
Företagsuppgifter och ekonomiinställningar
Omsättning

Tidboken

Boka tid
Ändra tid
Boka av tid
Uteblivande
Tidboksinställningar
Schemaläggning i tidboken
Övningar-Tidboken