Konvertera från annat journalsystem

Vill du byta journalsystem till Opus Dental måste det göras en s.k. konvertering. Vi hjälper dig naturligtvis genom den processen, som har följande steg:

 1. Beställ en offert på konvertering av oss på Opus Systemer AS.

   
 2. Boka datum för konvertering i samråd med våra tekniker.
  Normalt sett behöver vi en månads framförhållning för att planera in en konvertering. Vid större konverteringar räknar vi med en tidsåtgång på tre dagar. Vi påbörjar aldrig en konvertering på en fredag.
  En förutsättning för att kunna hålla utsatt leveranstid är att vi fått leverans av databasen från tidigare programleverantör.
   
 3. Kontakta din lokala tekniker
  Meddela din lokala IT-tekniker om vad som är på gång och när konverteringen ska genomföras.
   
 4. Beställ en exportfil för konvertering av din tidigare programleverantör.
  Meddela din tidigare programleverantör om datum och tidpunkt när vi på Opus Systemer AS behöver databasen. Var ute i god tid för att underlätta för leverantören.
   
 5. Beställ ett nytt Klinik-ID hos Försäkringskassan
  Ett nytt klinik-ID ska beställas då det måste vara unikt för Opus Dental.
  Tänk på att alla behandlingar måste avslutas i det tidigare systemet, det innebär att det tidigare systemet måste vara aktivt även efter konverteringen tills dess att allt är avslutat.
   
 6. Genomgång av hårdvara och logistik
  Någon vecka innan konverteringen bör din lokala tekniker kontakta Opus Systemer AS för att säkerställa prestandan på datorer och servrar. Opus Dental fungerar i de flesta miljöer men en konvertering kan vara ett bra tillfälle att uppgradera. 
    
 7. Opus Dental installeras på kliniken.
  Leverans av startpaket sker ca en vecka innan konvertering. Opus Dental installeras med fördel av din lokala tekniker i samråd med vår tekniska support.
   
 8. Konvertering och leverans av konverterad databas.
  Efter två till tre dagar levereras den konverterade databasen. Varje konvertering är unik och det är därför svårt att ange exakt tid för leverans.
   
 9. Godkännande av levererad databas
  Innan behandlarna kan börja registera måste konverteringen godkännas av beställaren.
   
 10. Start av Opus Dental
  Opus Dental är ett kraftfullt och flexibelt journalsystem som kan anpassas till dina rutiner på kliniken. I samband med att Opus Dental tas i bruk bokar vi en uppstart med er. Ni får då hjälp med behörigheter, inloggningar, tidboksinställningar, schemaläggning och prislistor. Vill du ha extra hjälp kan du boka en utbildning hos vår support. Detta debiteras men underlättar mycket för att komma igång med programmet.