Version 7.1.544                  2021-05-28

Försäkringskassan:

  • Sent inskickade ärende – Nu hanteras ärende som skickats in till Försäkringskassan och får status L korrekt både genom manuell hantering eller via betalfil. (15732) (15855)

Röntgen koppling:

  • Inställning av årtal i röntgen koppling – Inställning om man vill ha med sekel och bindestreck i
    personnumret eller inte, när dessa skickas till röntgen programmet. (15790)


För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versioner klicka här!