Version 7.1.621          2024-05-31

I den senaste versionen finns nu en efterlängtad funktion med daganteckning som en licensfri journalregistrering under "Utfört".

När det gäller ekonomi har implementering av Camt 54C-filer som gäller för inbetalningar i Opus nu tillkommit. 
Nu finns även hygien som en egen kolumn under inbetalningsöversikten för alla tillhörande journalregistreringar.
Andra helt nya funktioner omfattar exempelvis att kliniknamn nu syns i samband med patientutskrift från patientens tidbokningar under knappen Tider samt förbättrad funktionalitet i hur systemet hanterar SMS i förbindelse med bokningar i tidboken.

Se alla ändringar i den senaste versionen här