Version 7.1.506 (sedan 7.1. 498) 2020-01-07

Ändringar och nyheter:

Ekonomi

Kontantbetalningar - Nu visas kort- och kontantinbetalningar rätt i inbetalningsöversikten (14787).

Journal

Diagnosknapp - Korrigerat problem med användning av diagnosknappen i käkens ortopedi journal (14770).

Betalterminal

Avbryt på betalterminal- Nu blir behandlingsrader inte fakturerade när en kortbetalning blir avbruten i NETS eller Verifone terminal (14791) (14793).

Allmän

Tandhälsostatistik - Nu får man inte felmeddelande vid hämtning av tandhälsostatistiken eller tandhälsodata i fall en patientjournal innehåller registrering av sekundärkaries (14788).
Överskott- Korrigerat problem med D0 dras från 5 ytor om en defekt, fraktur eller överskott av en tand utfördes (14795).

Övrigt


Flytt av tid- Korrigerat problem med fråga om flyttning av tid från halvautomatisk kallelse (14792)
Kallelselista - Korrigerat problem med att det inte kom kallelsekort vid flytt av tid från halvautomatisk kallelse (14794).
Abonnemang - Nu kommer inget felmeddelande när lista på abonnemangsfakturor tas fram (14781).

 

Version 7.1.498 (sedan 7.1. 494) 2019-12-20

Ändringar och nyheter:

Försäkringskassan

Ändringar i tandvårdsstödet TLV - ändringarna gäller fr.o.m. 2020-01-15 (#14545)
Prislista- Ny prislista enligt TLV (#14674)
Prislista- Prislista FK 2020 synlig i prislistor utan sorteringslistan(#14733)

Ekonomi
Inbetalningsöversikt- När man har registrerat enbart en försäljningsrad i journalen och fört in delbetalning på denna dubblas inte beloppet i inbetalningsöversikten under kolumn försäljning (#9882)
Kvitto- Nu visar specificerat kvitto samt faktura visar rätt vid utskrift när man har ansökt om ATB (#14203)
Journal- Nu blir inte momsen dubbel vid avbryt av kortbetalning med integrerad kortterminal (#14227)
Journal- Nu får man inte felmeddelande när man registrerar föregående tandvård (#14711)
Journal- Nu får man frågan om registrering av permanenta tänder vid bokning via e-tidboken (#14723)
Kortterminal- Nu tappar inte Payex korterminal kopplingen vid timeout eller när man väljer avbryt (#14659)
Ekonomisktidbokstatistik- Nu blir det rätt i rapporten på obokad tid samt Excel dokument får rätt kolumner(#14720, 14722)

Tidbok
Dagenspatienter- Nu kommer all text med på ett blad vid pappersutskrift av dagenspatienter (#14247)
Tidbok- Nu uppdateras företagsinformation vid ombokning av tid med tillhörande sms mellan olika kliniker (”14335)
Tidbok- Nu dubbleras inte bokningen när man flyttar den med muspekaren till vänster utanför bilden ( #14477)
Tidbok- Nu kommer inte felmeddelande vid flytt av tid i företagsresurser samt när man flyttar från behandlarens resurs till företagsresurs (#14626)
Kallelsekort- Nu går det att skicka kallelsekort när man har ombokat patienten flera gånger (#14531)

Övrigt
Abonnemang- Nu går det att flytta abonnemang från en avslutad behandlare till en aktiv via specialfunktioner (#14714)
Röntgen- Nu följer patienten rätt i Dental Eye när man växlar i patienten i Opus (#14250)

 

Version 7.1.494 (sedan 7.1. 493) 2019-11-15

Ändringar och nyheter:

Kallelsekort

 • Sök – Nu går det att söka patienter utan att det automatisk filtreras på aktiv företag (#14640).

 

Kallelsekort

 • Nu kommer det inte dubbletter på kliniska fynd texter ifall man har kopplat texten till en behandlingslista (#14667).

 

Version 7.1.493 (sedan 7.1. 491) 2019-11-06

Ändringar och nyheter:

Övrigt:

 • Sök – Nu går det att söka patienter utan att det automatisk filtrera på aktiv företag (#14640)

 

Version 7.1.491 (sedan 7.1. 480) 2019-10-21

Ändringar och nyheter:

Behörighetssystem

 • Aktivitetslogg – Nytt – En ny händelse 8000 "Skapad e-post" inlagd i aktivitetsloggen (#14367).
 • Användargrupper - Inaktiverade användargrupper markeras med * och kommer inte bli borttagna från basen (#14504).

Journal

 • Pedodontiknapp "Obligatorisk ålder"- Behöver bockas i av behandlaren (#14378).
 • Pedodjournalen – Nu kommer inte saknade tänder visas i parodjournalen när protes ikonen används (14238).
 • Implantat – Vid registrering av implantat på en tand som inte är registrerad som extraherad får man inte får frågan att någon tand är inte registrerad som extraherad(#14413).
 • Parodschema – Registrering av implantat visas på rätt registreringsdatum i parodschemat (#14412).

Registerkort

 • Boende- Nu sparas ändringar i boende fältet(#14588)

Utskrifter

 • Kallelsekort – Val av datum (from 2020-01-01) vid utskrift av kallelsekort fungerar (#14053).

SMS

 • Inställningar för SMS – Nu fungerar kopplingsfältet till URL marknadsinfo i SMS-inställningar (#14321).
 • SMS status - Korrigerat problem där SMS-kallelse inte ändrar status till flyttad innan den skickas eller flyttas efter sändning om kallelse tiden flyttas och nya SMS skapas när det inte finns några SMS-påminnelser på tiden (14037).
 • SMS - SMS ”tack för besöket” vid ombokning sickas på tidbokningsdatum (#12406).
 • SMS – SMS ”tack för besöket” raderas i SMS listan om tiden avbokas permanent (#12406).

Tidboken

 • Tidboken – SMS kallelse skapas på rätt behandlare vid bokning via Callcenterfunktion av en annan behandlare som inte är resursägare (#14352).

Röntgen

 • VisiQuick – Nytt: Nu finns det integration mot VisiQuick (#14391).

Försäkringskassan

 • Försäkringskassan – Behandling utförd innan man tecknat abonnemang går att nu att rapportera som N - normalfördelning (#14358).
 • Försäkringskassan – Ersättningsbegäran med status Delvis godkänt hanteras automatiskt vid hantering av betalfil (#14421).

Ekonomi

 • Balansrapport - Vid utskrift av periodiserad saldolista visas rätt datumintervall (#14331).
 • Ekonomisk tidboksstatistik – Nu visas hela belopp i alla kolumner i ekonomisk tidboksstatistik (#14350).
 • Ekonomisk tidboksstatistik - Potentiell Patient tid och Obokad tid beräknas korrekt i samband med användning av statistikgrundande bokningar (blå/röd bokning) som ligger utanför arbetstiden (#14497).
 • Ekonomisk tidboksstatistik - Obokad tid beräknas rätt vid avbokning av tid (#14502).

Övrigt

 • Remiss - E-postadress med många tecken syns i sin helhet vid utskrift av remiss (#10503).
 • Övrigt - Utskrift av tid på tidlapp vid användning av miniskrivare visas korrekt, en gång (#13815).
 • Utebliven tid - Utskrift av brev på utebliven tid journalförs även med korrekt tid (#9659).

 

Version 7.1.480 (sedan 7.1. 474) 2019-07-05

Ändringar och nyheter:

Registerkort

 • Behandlarens registerkort – Fältet för HSAID har utökats med max antal tecken till 31 samt ett meddelande visas om något i fältet saknas. (#14379)
 • Patientkategori – F-tandvårdens nationella koder vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är nu tillgängliga på patientens registerkort.
 • För Led i sjukdomsbehandling (S-vård) har texten för S15 till Bättre habilitering efter frätskador. (#13863 och #14323)

Tidbok - utskrift

 • Tidsformat vid ombokning och utskrift – Nytt - Nu följer tidsformatet med vid ombokning av tid och vid fråga om att skriva ut kallelsekortet igen. (#14196)
 • Nya knappar i Tidboken – Nytt - Det finns nu nya knappar i Tidboken som gör att man kan bläddra fram i tiden mellan 6 månader och 12 månader. (#14273)
 • Tidlapp – Vid utskrift av tidlapp på miniskrivare vid bokad tid är punkten borttagen efter aktuellt datum och ett mellanslag mellan månad och år. (14056)
 • Boka preblock i Övrigt – Nu är det inte möjligt att markera Kallelsekort (Ja/Nej) när man lagt in preblockering (Övrigt) i Tidboken (#14093).

SMS

 • Antal tecken i sms – Nytt - Nedräkning av resterande tecken i textmeddelanden. NB! Detta är bara en indikation eftersom fälten som tillåter detta antal tecken att variera. (#13983)

Behörighetssystem

 • Lång text i användargruppsinställningar – Nytt – Det är nu öppnat för att ha lång text i beskrivningen av Användargruppen (#14330)
 • Ändra i Tidboken – Rättad så att sätta behörighet till ändring av tidbokning nu fungerar (#13810).
 • Radera i Tidboken – Rättad så att sätta behörighet till att radera tidboken nu fungerar (#13812).
 • Registrera under företagsinformation – Behörighet under företagsinformation innehåller nu också kryssruta för användning av finansiella inställningar för organisation (#13820).

 

Version 7.1.474 (sedan 7.1. 465) 2019-04-15

Ändringar:

Registerkort

 • Registerkortet – Nu ser kallelsekorten korrekta ut när de skrivs ut på en patient med långt namn, skrivna med versaler och bindestreck. (#9381)
 • Vårdnadshavare på barn under 18 år: – När man stänger ett registerkort på ett barn ska vårdnadshavare endast registreras för barn under 18 år. (#14042)
 • Adresskoppling – Boende – När Boendeadress är registrerad fylls den adressen in automatiskt i patientens adressfält (#13762)

Journal

 • Endodontibehandling – När en åtgärdsregistrering görs fylls inte material i när man anger prognos. (#10420)
 • Utskrift parodschema – Nu kommer korrekt företagsnamn med på utskriften på parodschemat om behandlaren är knuten till flera företag.(#10154)
 • Tidboken
 • Boka tid via Väntelistan – Vid höger klick och registrera bokning via väntelistan bokas patienten in och raden försvinner från väntelistan. (#14119)
 • Status Avliden, kallelsekort – Om patienten sedan tidigare har en tid bokad och status ändras till Avliden, kommer inte kallelsekort att skickas ut. (#13569)
 • Tidboken, behandlarinställningar – Checkboxen för Avbokning under E-tider är borttagen (#13958)
 • SMS – Tack för besöket – Sms markeras med lila ram när det är skickat och inte tidigare (#14057)

Ekonomi

 • Utökad SIE för flera baser – Autogenererad utökade SIE är möjlig för flera databaser (#14209)
 • Filexport till Symfoni – Pat med något som saknas eller är felaktigt i filexporten till Symfoni, upprepas inte längre i meddelande som visas vid överföringen.(#13869)
 • Kostnadsberäkning – Vid utskrift kommer även långa text med. (#8981)
 • Tandteknisk kostnad- Barntandvård och Abonnemang: – Vid registrering av tandteknisk kostnad i samband med Barntandvård eller Abonnemang visas ett meddelande som påminnelse att det inte ska anges (#14165)
 • Journalrad Abonnemang som är skickad till FK – Det är inte möjligt att makulera eller återföra raden som är kopplad till Abonnemang när den är skickad till FK. (#14191)
 • Referenspris åtgärd 865: – Referenspriset i Opus överensstämmer nu med referenspriset i TLVs lista.(#14197)

Betalterminal

 • Betalterminals sökväg – Nu hanterar Opus automtisk sökvägen och interfacet utifrån vald betalterminal vid konfiguration. Detta gäller Verifone, Bambora, Nets och Point (#14288)

Övrigt

 • Behandlarlisten – Listan med behandlare uppdateras vid byte av företag/ekonomi när behandlaren är knuten till fler företag. (#13992)
 • Remissvar – Det ska inte gå att ta bort ett remissvar skapat en annan dag och signerat, än dagens datum. (#13717)

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • In/Utboxen – utskrift e-remiss/e-remissvar: – Nu är det möjligt att skriva ut elektronisk remiss och elektroniskt remissvar (#13979)

 

Version 7.1.472 (sedan 7.1. 465) 2019-03-27

 • Aktiva ATB – Nya informationsrutor om tillgängliga ATB beroende på patientens registrering hos Försäkringskassan. (#14185)
 • Svar från FK – Nu kan man hämta status för manuellt handlagda ärenden där responsen skickas med en äldre version. (#14164)

Version 7.1.465 (sedan 7.1. 464) 2019-01-24

Ändringar:

 • Förhandsprövning – Nu går det att Skicka/ta emot till FK när det finns gamla förhandsprövningar. (#14069)
 • Önskar bättre tid – När du bokar en tid med ÖBT-inställningen och väljer att flytta bokningen, får man en fråga om man vill ta bort ”Önskar bättre tid” från bevakningslistan” Om man svarar Nej Ligger ÖBT kvar i bevakningslistan och bokningen flyttas till den nya tiden, samt den tidigare bokningen tas bort.(#14074)
 • Repetering av preblock – När ett nytt preblock läggs in, tar Opus bort de befintliga och lägger upp nya enligt de man repeterar. (#14081)

Version 7.1.464 (sedan 7.1. 459) 2019-01-21

Ändringar:

 • Ekonomisk tidboksstatistik – Beräkning av flyttade timmar räknas inte med på Antal patientbesök för innevarande period i den ekonomiska tidboksstatistiken (#13994)
 • Journalrad vid flyttning av tidbokning – Meddelande om flyttning av tidbokning ska visas, oavsett om det är gjort en bokning med eller utan kallelsekort (#14023)
 • Bokning raderas inte – (ÖBT) – När man bokar om via ÖBT försvinner nu den ursprungliga tiden (#13998)
 • Kallelsekort – Kan nu inte skrivas ut på nytt efter flytt av tid om kuvertet är stängt (#14035)
 • SMS vid flyttning av tid – Nu skickas det bara ut 1 (ett) sms när man svarar Ja på att skicka ut kallelsen via sms vid flyttning av tid (#14028)
 • Behörighet - Dialogruta för att ändra tillgång till vårdnadshavare på barnpatienter (#13712)
 • UB, inte visas i Osignerade journalrader – Osignerade journalrader på uteblivna patienter visas inte i Listor när man väljer checkboxen Osign.jr-rader, vald beh.(#14054)
 • Utökad barntandvård – På Företagets registerkort finns nu fältet Utökad barntandvård. (#14024)
 • Snomed - Knappen Snomed som tidigare visades under Listor är nu dold. (#13993)
 • Post-it – Det är möjligt att ändra Post-it tillbaka i tiden. (#14055)

Version 7.1.451 (sedan 7.1. 448) 2018-09-18

Ändringar:

 • SMS-service: - Är ändrad så att svarade SMS får rätt status om deras bokningar är avbokade eller ombokade. (#12732)
 • Parodregistrering och implantat: - Det går nu att få fram fickdjupet i grafiken i journalen när parod registreras på tand som är gjort implantat på vid saknad tand. (#12676)
 • Hantera Distrikt: - (Verktyg>Inställningar Alla behandlare>Hantera distrikt – Behörighetsstyrd)
 • När kliniker flyttas tillbaka till Ej vald på under Distrikt stängdes Opus ner. Rättat. (#13380)
 • Preblock i tidboken: - Dubbletter av preblock i Tidboken när man skapar preblock i Tidbok och arbetsschema. Rättat så att alla preblock syns i ”Schemalägg bokningar och preblock”. Funktion
 • Repetera vecka + Schemalägg bokningar och preblock ersätter även gamla preblock. (#11897)
 • Minimera parodjournalen: - Tidigare gick det inte att minimera Parodregisteringsfönstret. Rättat (#11898)
 • Utskrift av fakturaöverskrift per patient: - Saknar kolumn för OCR nr (#8531)
 • Fel ålder för barn vid inläsning av aviseringsfil på Gotland: - När Opus jämför aviseringar från filen med databasen, hanteras bara Opus barn upp till 18 års ålder. År 2018 är barn ålder 22 år. År 2019 är barn ålder 23 år. Rättat (#13696)
 • Dubbletter av preblock i Tidboken: - När man skapar preblock i Tidbok och arbetsschema. Rättat (#11897)

Version 7.1.448 (sedan 7.1. 444) 2018-08-09

Ändringar:

 • Symfoni (SLL) – Rättning av variabla priser i en åtgärd i exportfilen till Symfoni. Kommer nu med som en patientavgift. (#13564)
 • Symfoni (SLL) – Rättning av dubbla patientavgifter (PATX) vid export av faktura till Symfoni. När en fakturainbetalning registreras (Inbet) på en patientavgift innan filexport sker till Symfoni dubbleras PATX och dras från fakturan. (#13491)
 • SMS – Vi har gjort förbättringar för SMS funktionen i Opus vid kommunikationsfel med SMS leverantören. Detta kommer gör funktionen stabilare och förhindra att dubbletter skickas ut.
 • Vi har även lagt in en ny status för SMS som indikerar ifall det varit kommunikationsfel med SMS leverantören(#12847).
 • Kortbetalningar – Vi har identifierat och rättat ett problem där Opus registrerade belopp i journalen när vi inte fick något svar från terminal(#13334).
 • Fakturaexport till Symfoni(SLL) – Vi har gjort flera förbättringar med Fakturaexporten till Symfoni. Förbättringarna gäller främst när fakturan exporteras och det finns felaktig information i registerkortet. Där har vi gjort felmeddelandet tydligare vad som är fel och var felet är så att ni lättare kan rätta till det. (#13198).
 • Utskrift via Miniformat – Vi har korrigerat ett problem med radbrytning vid miniformatsutskrifter. Problemet orsakades av att fält i företagsinformation innehöll fler tecken än vad miniformatet tidigare tillät(#13212).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bambora (Betalterminal) – En ny version av Bambora har släppts till de terminaler vi stödjer och vi har uppdaterat vår integration för att fungera med denna version. Versionen innehåller främst förbättringar för att säkerställa att transaktioner avslutas på korrekt sätt och därmed eliminera risk för hängningar och avbrott(#12201).

Version 7.1.444(sedan 7.1. 441) 2018-06-07

Ändringar:

 • SMS – Vi har gjort förbättringar för SMS funktionen i Opus vid kommunikationsfel med SMS leverantören. Detta kommer gör funktionen stabilare och förhindra att dubbletter skickas ut. Vi har även lagt in en ny status för SMS som indikerar ifall det varit kommunikationsfel med SMS leverantören(#12847).
 • Kortbetalningar – Vi har identifierat och rättat ett problem där Opus registrerade belopp i journalen när vi inte fick något svar från terminal(#13334).
 • Fakturaexport till Symfoni(SLL) – Vi har gjort flera förbättringar med Fakturaexporten till Symfoni. Förbättringarna gäller främst när fakturan exporteras och det finns felaktig information i registerkortet. Där har vi gjort felmeddelandet tydligare vad som är fel och var felet är så att ni lättare kan rätta till det. (#13198).
 • Utskrift via Miniformat – Vi har korrigerat ett problem med radbrytning vid miniformatsutskrifter. Problemet orsakades av att fält i företagsinformation innehöll fler tecken än vad miniformatet tidigare tillät(#13212).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bambora (Betalterminal) – En ny version av Bambora har släppts till de terminaler vi stödjer och vi har uppdaterat vår integration för att fungera med denna version. Versionen innehåller främst förbättringar för att säkerställa att transaktioner avslutas på korrekt sätt och därmed eliminera risk för hängningar och avbrott(#12201).

Version 7.1.441(sedan 7.1. 423) 2018-05-15

Nyheter:

 • GDPR(Via registerkortet) Samtycke till marknadsinfo – På patientens registerkort finns nu denna checkbox. Lista för utskick av information hämtas via Listor > Register – Patient/Revision för de som gett sitt samtycke. (#12859)

 • Fjärranslutning(Via Verktyg>Denna arbetsstation>Generellt) – Vi har lagt in en ny inställning under Generella inställningar för denna arbetsplats. Inställningen begränsar för hur ofta funktionen Ny Dator kan dyka upp vid start av Opus. Vi har även tagit bort två gamla fält som inte användes längre, Betalningsterminal och MS Word(#12849).

Ändringar:

 • Tack för besöket(Via Tidbok>SMS) – Vi har identifierat och korrigerat ett problem där Opus försökte skicka Tack för besöket SMS till patienter utan ett giltigt mobilnummer(#12208).
 • Tidigare efternamn(Via Registerkort) – Vid byte av efternamn via E-tidboken uppdaterades inte efternamnet korrekt i Registerkortet. Detta har nu rättats och ifall efternamn byts via E-tidboken så skall kunds tidigare efternamn synas i fältet ”Tidigare Efternamn(#12324).
 • Remiss(Via Journal) – Vid remissvar visas behandlarens namn automatiskt på journalraden som Opus skapas. Detta fungerade inte korrekt vid Hygienist och Specialist och vi har nu ändrat detta så att namnet dyker upp korrekt på journalraden(#12535).
 • Efterhandskontroll(Via FK Skicka/Ta emot) – Vid kompletteringar av efterhandskontroller, där filer skickas in till FK, så klarrapporterades inte ärendet korrekt till FK. Detta resulterade i att ärendet hos FK förblev öppet till handläggare manuellt korrigerade detta. Vi har gjort en rättning här så att efterhandskontroller klarrapporteras korrekt(#12584).
 • Patientkategori(Via Registerkort) – Vi har rättat ett mindre problem där Patientkategori fältet i registerkortet inte tömdes korrekt. Valet ”Inget” har tagits bort ersatts med ett tomt fält samt ifall användaren raderar all text i fältet så förblir det tomt(#13113).
 • Röntgen(Via Verktyg) – Ett problem gällande fältet Custom link. Ifall mappen som valdes i Custom link var tom så genererade Opus ett felmeddelande. Detta är nu rättat (#12993).
 • Lås Journalrad(Via Journal) – Vid låsning av en Journalrad så försvann referenspriset för raden. Vi har sett över funktionen och rättat detta fel(#12414). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)
 • Avsluta Opus(Via Journal) – Vid specifika inställningar på behörigheter och val av behandlare orsakade Opus ett felmeddelande när programmet stängdes av. Vi har korrigerat detta problem och inget felmeddelande borde dyka upp i den situationen(#12662).
 • Utskrift av kallelser(Via Utskrifter>Kallelsekort>Historik) – Vid återutskrift av kallelser via historiken och vid specifik uppsättning genererade Opus fel ibland fel kallelsesätt. Vi har undersökt detta och förbättrar funktionen(#12624).
 • Kopplade patienter(Via Revision) – Vi har gjort en förändring i funktionen där Opus förhindrar att patient kopplas mot sig själv. I de fall där patienter var kopplade till sig själva kunde tidigare ett felmeddelande uppstå(#12595).
 • Historik(Via Registerkortet) – Felet som uppstod när specifik information var inskriven på anhörig och telefon var aktiverat orsakar inte längre något felmeddelande när Historik öppnas(#13303).

Version 7.1.433(sedan 7.1. 428) 2018-04-24

Nyheter:

 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Vi har utvecklat en förändring kring exporten av faktura till att inte innehålla tecken för frikortsfältet. Nu exporter endast Opus siffrorna och inga andra tecken till XML filen(#13158).

Ändringar:

 • Ersättningsbegäran(Via Journal) – Den nya ljusgröna färgen på icke skickade ersättningsbegäran slog inte igenom korrekt då en validering av ersättningsbegäran gjorts med ATB och sedan sparats. Detta har nu korrigerats och skall nu också få ljusgrön färg(#13168).
 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Vid export av fakturafil till Symfoni visades ett felmeddelande att HSAID saknas på vald behandlare oavsett patientkategori. Detta har rättats och meddelandet skall nu endast visas om HSAID inte är ifyllt på Vald behandlares registerkort och saknas för patientkategori S09/S10(#13064). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)
 • HSAID (Via Behandlares Registerkort) – Det nya HSAID fält som infördes överlappade det tidigare fältet för timmintäkt som var kopplat till Tidbokstatistiken. Detta har korrigerats och fälten skall nu inte överlappa varandra(#13195).

 

Version 7.1.428(sedan 7.1.427) 2018-04-16

Ändringar:

 • Symfoni – Exporterade Symfoni filer från Opus orsakade ett felmeddelande vid import i Symfoni. Felet uppstod pga. av att det saknades ett tecken för de åtgärder som inte endast innehöll siffror, (ex. 125-1). Detta problem skall nu vara löst och inget felmeddelande skall uppstå(#13137).

Version 7.1.427(sedan 7.1. 426) 2018-04-11

Ändringar:

 • Journal – I den senaste versionen, orsakade nyheten gällande Ersättningsbegäran i ljusgrön färg, som skapas när begäran endast är sparad (#11508), att det i något enstaka fall inte gick att öppna journalen. Detta är nu ändrat, felmeddelandet som uppstod har korrigerats (#12663).

Version 7.1.426(sedan 7.1. 424) 2018-03-28

Nyheter:

 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Funktionen har uppdaterats med nya inställningar och krav. Vänligen se separat dokument för mer information(#11987).
 • ATB(Via Journal) –Opus har uppdaterats för att stödja ATB höjningen som kommer den 15 April. För mer information, besök Försäkringskassans hemsida(#12338).
 • Uppdatering av postnummer – Vi har uppdaterat postnummer och kopplade orter i Opus så att nya postnummer tillkommit och gamla tagits bort(#12779).
 • Ersättningsbegäran (Via Journal) – Ersättningsbegäran som inte har skickats till FK har ändrats till en ljusgrön färg i journalen(#11508).

Ändringar:

 • SMS ikon(Via Tidboken) – Korrigering av ett problem i tidboken där SMS ikonen dök upp på den gamla bokningen. Detta skedde endast vid ombokning av bokning (#12663).
 • SMS(Via Registerkort) – SMS - Patientens registerkort uppdatera sms med bokning på flera företag ger fel text och businessID (#12538).
 • Barnikon(Via Journal) – Rättning utförd där Ikonen för barn visades felaktigt. Problemet uppstod endast för de som var födda 1995 (#12526).
 • Sortera prislistor(Via Verktyg>Inställningar – alla behandlare) – Funktionen kunde krascha för vissa kliniker. Detta har nu rättats och funktionen skall fungera korrekt igen (#12422).
 • Egna tillstånd(Via Hälsodeklarationen) – I vissa specifika fall visades inte egna tillstånd i Hälsodeklarationen. Funktionen har uppdateras så att detta inte skall uppstå igen (#12418).
 • Utskrift av Kallelse(Via Tidboken) –Vid specifika inställningar i funktionen kunde Opus missa patiente (#12407).
 • Förhandslagrade journaltexter(Via Verktyg) – Felmeddelandet som uppstod vid nyskapade databaser har rättats (#12355).
 • Tidlapp(Via Tidboken) – Vi har justerat en versal och en punkt standardtexten (#12326).
 • Avbokningsbekräftelse(Via Tidboken) – SMS:et skickas nu även när en bokning raderas (#12272).
 • SMS(Via Dagens Patienter) – SMS knappen i Dagens Patienter fungerar nu korrekt igen (#12270).
 • Sortera Prislista(Via Verktyg) – Ett problem som begränsade urvalet felaktigt har rättats (#12260).
 • Standardprislistan 2018(Via Journal) – En rättning på namnet för Utbytesåtgärder k940 och k941 har gjorts. Kommer endast appliceras på nya datorbaser (#12216).
 • Post It(Via Tidboken) – Att minska eller utöka tiden på en Post it bokning genererar inte längre en SMS ikon (#7890).
 • Total In (Via Automatisk inläsning av inbetalningar) – Opus kan nu hantera Total In filer med längre adresser än normalt utan felmeddelande (#12702).
 • Pedodonti statistik(Via Listor) – En uppdatering av funktionen har gjorts för att stödja förändringarna för Fri tandvård som trädde i kraft i början av året (#12646).
 • SMS inställningar(Via Företagskortet) – Opus raderar nu korrekt gamla inställningar när man byter mellan SMS leverantörer(#12640).
 • Önskar bättre tid(Via Bevakningslista) – Opus rensar nu korrekt bort icke aktuella patienter från denna lista (#12413).
 • Skapa ny prislista(Via Prislistor) – Vi har korrigerat så att det inte går att skapa en ny prislista utan att välja en källa (#12367).
 • Kassadagbok(Via Ekonomi) – Felmeddelandet på Norska har nu korrigerats och översatts till Svenska (#12327).
 • Romexis(Via Journal) – En uppdatering av ikonerna har gjorts (#12050).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bifoga fil (Via Elektronisk Remiss) – Rättning på felmeddelande över hur stor bifogade filer får vara (#12358).
 • Agresso (Via Omsättning) – En rättning har gjort där belopp saknades på vissa datum vid export.

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versionen klicka här!