Version 7.1.530                  2020-11-18

Hälsodeklaration:

  • Ny sjukdom – När en ny sjukdom adderades till hälsodeklarationen och typen var av en viss kod
    (1540), så visades den tidigare inte i hälsodeklarationen. (15221)

Journal:

  • Parodschema – Nu får du en fråga om du vill behålla parodregistreringsschemat i samband med att du återför en journalrad innehållande ett parodschema.
    Om du svarar nej raderas parodschemat, om du svarar ja så behålls parodschemat på den ursprungliga raden (15512).

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versioner klicka här!