Version 7.1.588           2023-01-12

Payzmart
Nu är det möjligt att exportera en faktura som innehåller en ersättningsbegäran. 

Version 7.1.587                2022-12-30

Nyårsversion

Nu är det ännu en gång dags för nyårsversionen med Försäkringskassans aktuella ändringar inför 2023. Det är obligatoriskt att uppdatera till den nya versionen och det måste göras innan den 15:e januari, då de nya ändringarna börjar gälla.