Våra certifierade tekniker

Opus Dental har ett antal certifierade tekniker runt om i landet. De kan hjälpa till med installation, back-up, databashantering mm och har kontinuerlig kontakt med Opus tekniska supportavdelning och tillgång till senaste informationen.

Certifieringen visar att företaget/tekniker har deltagit i utbildning och innehar kunskap om Opus Systemers AS produkter samt tekniska lösningar.

Vi rekommenderar alla våra kunder att använda en av våra certifierade partners / tekniker. Detta kommer att ge dig en trygghet när det gäller installation och konfiguration av systemet, samt eventuell drift.

Norr

Mitt

Väst och Söder