Tiedote 30.4.2020:

Opus Dental -potilastietojärjestelmän jälleenmyynti ja kehitystyö päättyvät Suomessa

Opus Dental -potilastietojärjestelmä poistuu Suomesta vaiheittain. Yksityisille hammaslääkäriasemille tarkoitettua ohjelmistoa kehittää norjalainen Opus Systemer AS, joka on osa suomalaista Planmeca Groupia. Ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa on Plandent Oy, joka vastaa myös ohjelmiston ylläpidosta.  

KELA tiedotettu 30.4.2020

Poistumispäätöksen myötä Opus Dental -potilastietojärjestelmän jälleenmyynti ja kehitystyö päättyvät Suomessa. Tämän mukaisesti Plandent Oy on kirjallisesti ilmoittanut asiasta KELA:lle 30.4.2020.

Ohjelmiston ylläpito jatkuu siirtymäkauden ajan 30.4.2022 asti

Opus Systemer AS ja KELAn välinen sopimus turvaa kuitenkin Opus Dental -ohjelmiston ylläpidon Suomessa 30.4.2022 saakka. Ylläpito kattaa siirtymäkauden aikana kaikki nykyiset palvelut, kriittisten virheiden korjaukset sekä KELAn päivitykset. Uusia toiminnallisuuksia tai kehityshankkeita ei sen sijaan käynnistetä. 

Ohjelmiston ylläpidosta siirtymäkauden aikana vastaa Plandentin digituki (puh. 020 7795 333). 

Lisätietoja:  

Jari Outavaara 
Kehitysjohtaja 
Plandent Oy 
Puh. 020 7795 355 
jari.outavaara@plandent.com 

 

Sales and development of Opus Dental patient management system ends in Finland

Opus Dental -patient management system will be discontinued in Finland. The software directed to private dental clinics is developed by Norwegian Opus Systemer AS that belongs to Finnish Planmeca Group. The retailer of the software is Plandent Oy that also takes care of program support in Finland.

KELA informed on 30.4.2020

Regarding the exit decision the sales and development will end in Finland. According to this Plandent Oy has informed KELA about the decision on 30.4.2020.

Program support will continue until 30.4.2022

The agreement between Opus Systemer AS and KELA will ensure the support of Opus Dental -software in Finland until 30.4.2022. The support will cover all the current services, fix of critical errors, and the updates required by authorities. New functions or development projects are no longer started.

Plandent Digisupport (tel. 020 7795 333) will be responsible of the program support during the transitional period.

Additional information:  

Jari Outavaara 
Development Manager
Plandent Oy 
Tel. 020 7795 355 
jari.outavaara@plandent.com