Kela-korvaukset näkyvät potilaan sairaskertomuksessa pinkkeinä riveinä. Tulostaaksesi SV126-lomakkeen uudelleen, klikkaa riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Laskun uusintatulostus.

Mikäli maksurivin alapuolella ei ole Kela-korvauksesta kertovaa pinkkiä riviä, niin kyseisellä maksulla ei ole ollut Kela-korvattavia toimenpiteitä.

Jos maksulla olisi pitänyt olla korvauksia, syynä voi olla se, että potilaan rekisterikortille on merkitty potilasryhmäksi "Ei sairausvakuutus", jolloin ohjelma ei laske potilaalle Kela-korvauksia. Voit korjata kirjaukset maksupäivänä poistamalla ensin maksun ja korjaamalla sitten kunkin toimenpiderivin korvaustiedot. Korvaustietojen muuttamisohje löytyy täältä.