Atostek ja Opus Systemer As ovat tehneet sopimuksen Kanta-palveluista

Opus Systemer AS on tehnyt sopimuksen liittymisestä Kelan tarjoamiin Kanta-palveluihin Atostekin eRA-palvelun välityksellä. eRA on Suomessa kehitetty ja testattu palvelu, joka sisältää helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän reseptien ja potilaskertomusten kirjoittamiseen ja katseluun. Palvelu integroidaan osaksi Opus Dental -potilastietojärjestelmää. eRA on Kelan sertifioima liityntämoduuli, jota Atostek ylläpitää jatkuvasti muuttuvien kansallisten vaatimusten täyttämiseksi.

Aikataulu

Opus Dental -potilastietojärjestelmässä otetaan alkuvaiheessa käyttöön sähköinen resepti. Ensimmäiset liittyjät saavat palvelun käyttöönsä lokakuun lopulla, ja tavoitteena on, että kaikki Opus Dental -käyttäjät liittyvät sähköisen reseptin käyttäjiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. KanTa-arkisto otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2017 aikana.

eRA lisäpalvelusta tehdään erillinen sopimus

eRA on maksullinen lisäpalvelu, jonka tilaamiseksi tehdään erillinen sopimus. Palvelun käyttöönoton yhteydessä veloitetaan vastaanottokohtainen käyttöönottomaksu, ja jatkossa palvelun käytöstä veloitetaan kuukausittainen tuki- ja ylläpitomaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaus tehdään toimipistekohtaisesti.

eRA-palvelun tilaamisen jälkeen vastaanoton tulee sopia käyttöönotosta sekä käyttöönottokokeesta Plandentin asiakastuen kanssa ja lisäksi tehdä liittymishakemus Kanta Ekstranetissä (n. 1 kk ennen käyttöönottoa). Opastusta liittymishakemuksen tekemiseen saatte Plandentin asiakastuesta.

Liittymisvalmistelut kannattaa aloittaa jo nyt

Sähköisen reseptin käyttöönottoon tähtäävät liittymisvalmistelut kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Vastaanotolla voidaan tehdä useita valmistelevia toimenpiteitä jo ennen palvelun tilaamista.

Terveydenhuollon toimikorttien hankinta
Jokaisella eRA-palvelun käyttäjällä tulee olla terveydenhuollon toimikortti. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat henkilökohtaiset korttinsa tilaamalla ja hakemalla ne VRK:n toimipisteestä. Toimikortin hakija voi varata ajan haluamaansa rekisteröintipisteeseen osoitteessa http://vrk.ajapa.fi/th/

Omavalvontasuunnitelma
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien sekä itsenäisten ammatinharjoittajien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman avulla ylläpidetään ja kehitetään organisaation tietoturvaa ja tietosuojaa. Mikäli omavalvontasuunnitelma on jo tehty, se kannattaa tarkistaa ja päivittää eRA-palvelun käyttöönoton yhteydessä. Plandent toimittaa tarvittavat eRA-järjestelmän liitedokumentit, joihin voidaan viitata omavalvontasuunnitelmassa.

Työasemien käyttöönottovalmistelut
Jokaisessa eRA-palvelua käyttävässä työasemassa tulee olla toimikortinlukija sekä lukijaohjelmisto asennettuna. Lähes mikä tahansa toimikortinlukija käy, ja se voi olla integroitu kannettavaan tietokoneeseen tai näppäimistöön. Tarvittaessa voidaan myös hankkia yksinkertainen USB-lisälaite erilliseksi lukijaksi
Lisäksi kannattaa tarkistaa työaseman internet-selaimen versio. Tuettuina ovat kaikki nykyaikaiset selaimet vähintään seuraavilla versioilla: Internet Explorer 10, Chrome 34, Firefox 24, Opera 20.

Käyttäjien kouluttautuminen
Jokaisen sähköisen reseptin käyttäjän tulee tutustua ennen käyttöönottoa kansallisiin sähköisen reseptin toimintamalleihin. Tutustuminen hoituu helposti KanTa-palvelusta löytyvän verkkokoulun kautta. Koulutusmateriaali löytyy osoitteesta http://www.kanta.fi/reseptikoulutus/

Liittymishakemuksen valmistelevat toimenpiteet
Liittymishakemukseen tarvitaan organisaation OID-tunnus, joka löytyy SOTE-rekisteristä. Tietojen tarkistus SOTE-organisaatiorekisteristä on muutenkin tarpeen, sillä esim. puuttuva puhelinnumero estää eReseptin käyttöönottokokeen läpäisyn.
Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät THL:n internet-sivuilta seuraavan linkin takaa: https://www.thl.fi/documents/920442/1449818/tietojen-tarkastaminen-sote-organisaatiorekisterista.pdf

Lisätietoja eRA-palvelun käyttöönotosta ja liittymisvalmisteluista saa tuotepäällikkö Tiina Sydänlammilta (tiina.sydanlammi@plandent.com), p. 020 7795 702

2.2.2007/61 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

28 § Siirtymäsäännös

Lain 5 §:n mukainen velvollisuus laatia lääkemääräykset sähköisesti tulee voimaan yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien osalta 1 päivänä tammikuuta 2015. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnassa sekä sosiaalihuollon palvelujen antajien ja muiden kuin 23 §:n 1 momentissa tarkoitettujen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien lääkärien ja hammaslääkärien sekä sellaisten yksityisten palvelujen antajien, jotka laativat enintään 5 000 lääkemääräystä vuodessa, lääkemääräykset voidaan laatia kirjallisesti, puhelimitse ja -telefax-lääkemääräyksenä 1 päivään tammikuuta 2017 saakka. Lain 5 §:ssä säädetystä poiketen potilaalla on niin halutessaan oikeus saada sähköisen lääkemääräyksen sijasta kirjallinen, puhelin- tai telefax-lääkemääräys 1 päivään tammikuuta 2017 saakka. Oikeus ei kuitenkaan koske 1 päivästä tammikuuta 2015 lukien lääkemääräystä, joka koskee 3 §:n 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja pkv- ja huumausainelääkkeitä. (28.3.2014/251)

Lähde: Finlex 

pykala