Opus Dentalissa ei ole omaa symbolia osittain puhjennelle hampaalle. Se voidaan kuitenkin merkitä erottuvalla tavalla.

Valitse yksi osittain puhjenneen hampaan pinta ja merkitse hammas puuttuvaksi.

Valitse uudelleen jokin kyseisen hampaan pinnoista. Valitse diagnoosipainikkeista Huom. Avautuu sairauskertomusikkuna (mikäli Auto-painike ei ole aktiivinen). Valitse valmiiksi määritellyistä fraaseista ”osittain puhjennut” tai kirjoita teksti käsin, ja paina OK.

Graafisessa statuksessa näkyy nyt, että hampaaseen liittyy erityishuomio, jonka voi lukea sairauskertomuksesta.

Tarkemmat ohjeet löydät käyttöohjeen kappaleesta "Osittain puhjenneen hampaan merkitseminen".