Driftunderhåll söndag 17/3

Mellan kl 08-16, söndagen den 17/3, kommer Opus att genomföra tekniskt underhåll i SaaS-miljön. Observera att detta bara avser våra Opus Cloud kliniker.