Integrerad betalterminal

Koppla betalterminalerna Nets eller Verifone till Opus Dental. När patienter betalar med betalkort så visas beloppet direkt i betalterminalen och rätt belopp debiteras patienten. Risken för felregistreringar minimeras, därmed sparar du tid i samband med dagsavslutet. För att integrera din betalterminal med Opus krävs Ekonomipaketet, se beställning här. 

Beställning av betalterminal görs separat till Nets och Verifone.

Använd detta beställningsunderlag för Nets.

Använd detta beställningsunderlag för Verifone. 

Du kan även använda dig av andra betalterminaler men då ej integrerade med Opus. Här finner du länkar till de olika betalterminalernas egna hemsidor:

Verifone

Payex

Nets

Babs