Integrerad betalterminal

Koppla betalterminalerna Nets eller Verifone till Opus Dental. När patienter betalar med betalkort så visas beloppet direkt i betalterminalen och rätt belopp debiteras patienten. Risken för felregistreringar minimeras, därmed sparar du tid i samband med dagsavslutet. För att integrera din betalterminal med Opus krävs Ekonomipaketet, se beställning här. 

Beställning av betalterminal görs separat till Nets och Verifone.

Använd detta beställningsunderlag för Nets.       (avser följande modeller ICT250E & IPP350)
Använd detta beställningsunderlag för Verifone. (avser följande modell VX 820 PIM)

Du kan även använda dig av andra betalterminaler som inte är integrerade med Opus.
Här finner du länkar till de olika betalterminalernas egna hemsidor:

Verifone
Payex
Nets
Babs