Integrerad betalterminal

Koppla betalterminalen till Opus Dental. När patienter betalar med betalkort så visas beloppet direkt i betalterminalen och rätt belopp debiteras patienten. Risken för felregistreringar minimeras, därmed sparar du tid i samband med dagsavslutet. För att integrera din betalterminal med Opus krävs Ekonomipaketet, se beställning här. 

Beställning av betalterminal görs separat till Nets, Payex, Verifone eller Babs.

Använd detta beställningsunderlag för Nets.

Använd detta beställningsunderlag för Verifone. 

Här finner du länkar till de olika betalterminalernas egna hemsidor:

Verifone

Payex

Nets

Babs