1. Opus version 7.1.175 eller högre
  2. Giltigt certifikat, t.ex. befintligt certifikat i kommunikation med Försäkringskassan.
  3. Godkänt konto för E-tidbok
  4. Tilläggstjänsten OpusSMS.
  5. Opus Online Client, tjänsten som förser Opus Dental med E-tidbok, ska vara installerad och konfigurerad på server/huvuddator.