1. Giltig licensfil innehållande Ankomstregistreraren.
  2. En separat dator med pekskärm avsedd för ankomstregistreraren (Windows).