Version 8.0.1506.1                  2021-01-15


Tidboken:

 • Lagt till förhandsdefinierade texter under Inställningar -> Alla behandlare ->
  bokningsmallar. (@5256)
 • Nu finns det möjlighet till att repetera övrig tid i tidboken. (@15691)
 • Vid utskrift av dagens patienter så kommer nu ikonen för FK-status med på
  utskriften. (@16644)
 • Repetition av preblock är nu möjlig.(@15973)
 • Vid sökning av nästa lediga tid i tidboken (kikaren) så fungerar den nu utan några
  problem, tidigare kunde man få låsning. (@15435)
 • Tidigare gick det inte att ta bort tidboksvyer, om denna var den sista för den ägaren.
  (@12099)
 • Nu kommer det inte fram en röd ruta med texten när man flyttar en tid vid halvautomatisk kallelse. (@14363) (#15385)


Registerkort:

 • Vid skapande av en ny patient från tidboken så innehåller den nu även samma
  komponent för landskod som används på registerkortet för patienten. Detta om
  inställningen ”Använd mellanslag av mobilnummer”, inställning på registerkortet,
  annars blir det som vanligt
 • Vid registrering av utökad Trauma så sker nu borttagning av en sådan journalrad på
  korrekt sätt. (@12280)


Journalen:

 • Nu går det att ”Visa historik” på en delbetalning utan att få felmeddelande. (@16742)
 • Nu går det att högerklicka på primära under status och markera alla tänder som
  primära utan att behöva välja varje tand var för sig. (@10140)
 • Nu går det att högerklicka på permanenta under status och markera alla tänder som
  permanenta utan att behöva välja varje tand var för sig. (@10142)
 • Om man inte fyller i tillstånd när man registrerar en behandling, så kommer nu ett
  varningsmeddelande om att man måste välja både åtgärd och tillstånd.(@16688)
  (#15664)
 • Om man markerar 1-6 tänder i journalen innan man väljer trauma registrering, så
  skrivs valda tänder in automatiskt i traumaundersöknings schemat på de ställen som
  förväntas att vara ifyllda med tänder. (@6120)
 • Återutskrift av faktura och journalutskrift är nu tekniskt korrekta. (@12613) (@15191)


Hälsodeklarationen:

 • Speciella anteckningar är nu låst tills man har markerat kryssrutan för en specifik
  sjukdom. (@10532)


Försäkringskassan:

 • Nu hanteras den nya statusen ”L” vid svar från FK. Detta gäller för ärenden som
  skickats in för sent (mer än 14 dagar). (@15315) (#14704)
 • Nya prislistor från Försäkringskassan för 2021 läggs in i Opus. Dessa läses in när v7
  startar och kan sedan användas i v8. (@16764) (#15690) (#15413)


Övrigt:

 • Nu går det att lägga till och uppdatera priskoder i förhandslagrade journaltexter.
  (@16757)
 • Vid utskrift av faktura så går det nu att hämta utskrifttexter från antingen företag eller
  organisation. (@16745)
 • Nu är Län och Kommun inlagda som val i listan Patient / Revision för att välja
  speciella län eller kommuner. (@7276)
 • Lagt till behörighet för bevakningslistan under behörighet, det är Listor ->
  Bevakningslista som blir oåtkomlig om denna behörighet stängs av. (@16358)
 • När man väljer en patient som är registrerad på en inaktiv behandlare så väljer den
  nu att vara kvar på den aktiva behandlaren som man står på när du väljer patient.
  (@14657)
 • I sökfönstret har textrutorna för att söka Efternamn, Förnamn osv. förbättrats så det
  ser snyggare ut. Tidigare var de lite för stora och fick knappt plats. (@15230)

För uppdateringar i äldre versioner klicka här!