Ny version lanserad - Opus Dental 7.1.388

Version 7.1.388 är en uppdatering som ersätter version 7.1.371. 
OBS: Vi rekommenderar alla att uppdatera till den senaste versionen av Opus Dental. Uppdateringen är tvingande och innehåller ändringar gällande Försäkringskassan.

Ändringar:

 • Obligatorisk ålder (via Listning) – Barnpatienter som är 21år gamla är nu i kategorin obligatorisk ålder
 • Preblock (via Tidbok) – Preblock som är konfigurerade mot typ: Behandling är inte längre kopplade mot E-tidboken
 • Sök – Sökning på felaktiga kommandon genererar inte längre ett felmeddelande
 • Periodiserad saldolista (via Ekonomi) – Sökningar i den Periodiserande saldolistan orsakar inte längre ett felmeddelande
 • Fördelning (via Registerkort) – Patienter som ändrar barnpatienters fördelning till normal får nu tillgång till försäkringskassan information om patienten(via FK ikonen i övre högra delen av opus) för att kontrollera ATB
 • Halvautomatisk kallelse (via Listor>Register) – Halvautomatiska kallelser orsakar inte längre ett ombokningsmeddelande
 • Moms (via Journal) – En avbruten betalningsplan orsakar inte längre en felaktig momsrad i journalen
 • Opus – Opus minimeras inte längre när det startas för första gången på ny dator
 • Mottagna Remisser (via Listor) – Öppnandet av vissa mottagna remisser orsakar inte längre ett felmeddelande
 • Röntgen (via Verktyg>Röntgensystem) – Lag till funktionen Shared folder för vissa röntgenkopplingar
 • Abonnemang (via Ekonomi) – Nu är det möjligt att radera abonnemang utan ClaimID

Se komplett info