Beställning/ändring i befintlig licensfil

Fyll i formuläret så komplett som möjligt, så återkommer vi snabbare.

Tänk på att om det gäller en ändring i befintlig licens måste beställningen komma från licensägaren.


Vad gäller beställningen?
 
Ny behandlare:
 
Ändring av befintlig behandlare:
 
Önskar du hjälp med inläsning av ny licensfil?

Licens för ny behandlare kostar för närvarande 5,800 kr exkl. moms. Support och underhållsavgiften är för närvarande 2,130 kr/år exkl. moms. Vid beställning av ny behandlare tillkommer en administrationsavgift på 680 kr exkl. moms.
Tänk på att varje nytt företag/ekonomi kräver nytt klinik-ID från Försäkringskassan samt nytt SITHS-certifikat från Svensk E-identitet.
Vid ändring i licensfilen som t.ex. personalbyte tillkommer en administrationsavgift på 680 kr exkl. moms. OBS: Du kan ej byta en tandsköterska/administratör mot en tandläkare/tandhygienist. Det räknas som tillägg av ny behandlare. Se ovan.
Jag bekräftar härmed att vår beställning samt ovan ifyllda uppgifter är korrekta. Vi är införstådda med att beställningen är bindande och att leverans av ny licensfil sker inom 14 dagar. Jag är vidare införstådd med och accepterar att denna beställning läggs som ett tillägg till mitt ordinarie supportavtal.