Version 7.1.403

 

Ändringar:

 

 • Kallelse med Kommunikationsmall (via Utskrifter) – Felmeddelandet som förhindrade att kallelserna slutfördes har rättats(#11902).
 • Bambora (Betalterminal) – Vi har uppdaterat den tekniska integrationen med Bambora betalterminal. Tillgången till Bambora är fortfarande begränsad.(#11798).
 • FK ersättning (via Journal) – En korrigering har gjort där Opus räknade ut fel ersättning i summeringsfönstren (#11624).
 • Moms (via Betalplan) – Vi har rättat problemet där momsraden skapades felaktigt i samband med en betalningsplan (#11268).
 • SMS inställningar (via Verktyg> Vald behandlare> SMS Texter) – Funktionen Uppdatera SMS återskapar nu rätt antal SMS igen(#11781).
 • Utökad Barntandvård (via Företagsinfo) – Två fel med funktionen Utökad Barntandvård, som påverkade Patientgrupp i registerkort och bokningsfärg för barn i tidboken, har korrigerats (#11769).
 • Bambora (Betalterminal) – På grund av tekniska problem har vi tillfälligt tagit bort Bambora som ett alternativ vid val av betalterminal (#11766).
 • Dagsavslut – En ny version av Dagsavslut har släppts på vår hemsida som stödjer Bambora för flera företag (#11539). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2016)
 • Avrundningsfel (via Nets terminal) – I ett specifikt fall där Nets terminal avrundade fel på ett öre har korrigerats (#11543).
 • Fakturaexport (via Ersättningsbegäran) – Fakturaexporten i Opus har korrigerats så den innehåller mer information, tex personnummer (#11545).
 • Preblock (via Tidboken) – En inställning har införts på preblock för E-tidboken där ni kan tillåta kunder att boka om utan bokningsmall. Kräver förändring av inställning i senaste versionen av E-tidboken (#11578).
 • Betalningsmottagare (via Faktura) – Rättat hur Opus använder funktionen betalningsmottagare under företagsinformation (#11144).
 • Dubbletter vid bokning (via Tidboken) – Korrigering vid ombokning som orsakade duplicering (#11546).
 • Betalterminal Verifone (via Kort) – Stöd för flera företag och förbättrad kortspecifikation på kvitto (#11600, #11576).
 • Betalningsmottagare (via Företagsinformation) – Funktionen påverkar nu endast betalningsmottagarfältet på fakturan (#11504).
 • Tillfällig prislista (via Journal) – Vid tillfälligt byte av prislista kommer Opus automatiskt välja samma prislista tills journalen stängs (#11485).
 • ATB (via Ersättningsbegäran) – Orsakar inte längre ett felmeddelande vid användande av två ATB på olika belopp (#11509).
 • OCR (via Faktura) – Delfakturor skrivs nu ut efter korrekt OCR3 standard (#11510).
 • Utskrift av kallelse (via Utskrifter>Kallelsekort) – Vid uppgradering av Opus kommer programmet nu korrekt komma ihåg tidigare utskriftsinställningar vid kallelse (#11456).
 • Kallelsekort (via Tidboken) – Bokningar som har blivit kallade och sedan flyttas, blir inte längre registrerade för en ny kallelse (#11431).
 • Bokning (via Tidboken) – Det går inte att boka tider som delvis är utanför behandlarens arbetstider med hjälp av callcenterfunktionen (#11406).
 • Bifoga filer (via Journal) – bifogande av filer på signerade rader kräver nu signeringslösenord (#11385).
 • Tillstånd (via Journal) – Det automatiska valet av tillstånd, på åtgärder med flera val av tillstånd, har tagits bort (#11174).
 • Abonnemang (via Journal) – Abonnemang kan nu tecknas bakåt i tiden. Tidigare skapade abonnemang skall ny synkroniseras korrekt (#11312).
 • Giltighetstid för lösenord (via Användarinställningar) – Giltighetstiden för lösenord fungerar nu korrekt igen (#10930).

 

Nyheter:

 

 • Två nya SMS funktioner (via Verktyg>Inställningar>SMS texter) – Två nya SMS funktioner har skapats och lagts in under SMS Texter. Funktionerna heter Bokningsbekräftelse och Avbokningsbekräftelse. Funktionen skickar automatiskt SMS vid skapande och borttag av bokningar i tidboken. Innehållet i texter går som vanligt att justera (#11166).
 • Bambora Betalterminal – Vidareutveckling av integreringen med betalterminal Bambora. Vi stödjer nu att flera företag, kontaktlösa kort, signering och loggning (#11503)

 

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 

 • Inläsning av befolkningsregisterfil – Orsakar inte längre felmeddelande samt förbättrad hantering av patienter där data saknas(#11549). 

 

Ladda ner version 7.1.403 här