Version 7.1.424

Ändringar:

 • SMS uppdatering (Via Registerkort) Vid förändring av mobilnummer eller SMS inställning på registerkortet så frågar inte längre Opus om SMS skall återskapas. Detta görs numera automatiskt(#12462).

Version 7.1.423(sedan 7.1. 420) 2018-02-02

Ändringar:

 • Kallelse (Via Utskrifter>Kallelsekort) Flera mindre buggar har korrigerats i samband med kallelseutskriften (#12281). Andra relaterade buggar:
 • Kallelse SMS skapas och skickas trots att utskriften av kallelser avbryts . Detta har rättats och fungerar korrekt igen(#12214).
 • Kallelse SMS raderas vid flytt av bokningen i tidboken vid de fallen då SMS ej har skickats. Detta har rättats så att Kallelse SMS uppdateras till den nya tiden(#12219).
 • Mindre fel vid specifik kallelsesmetod och kontroll av revision inställningar. (#12263/#12285/#12292/#12446).
 • Kallelse SMS skickas med fel text om den ombokas innan den har blivit skickad(#12361).
 • Förhandslagrade Journaltexter(Via Verktyg) Korrigering av en bug i fliken Priser/Taxor som försvårade möjligheten att koppla priskod till åtgärd.

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Agresso (Via Ekonomi) Förbättrad kvalitet vid första uppstarten om inte ett företag är valt (#12339).
 • Elektronisk Remiss (Via Journal) Om flera bifogade filer finns i en remiss som skall skickas, kan mottagaren bara se en dubblett av den första bifogade filen. Nu fungerar denna funktion och de bifogade filerna korrekt. (#10864). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)
 • Elektronisk Remiss (Via Journal) Rättat ett felmeddelande som dyker upp om en elektronisk remiss avbryts (#10750).

Version 7.1.420(sedan 7.1. 419) 2018-01-24

Ändringar:

 • Kallelse (Via Utskrifter>Kallelsekort) Flera mindre buggar har korrigerats i samband med kallelseutskriften. Buggarna gällde främst när alternativet ”Kontrollera ej kallelseinställningarna” var inaktiverad. Även kallelsehistoriken har rättats och skall nu fungera korrekt igen(#12281).
 • FK Skicka/Ta emot(Via Ekonomi) – Listan på ersättningbegäran visar nu inte poster som redan är hanterade via manuell hantering och har ett fakturanummer(#12403).

Version 7.1.419(sedan 7.1. 418) 2018-01-16

Ändringar:

 • Listning (Via Journal) – Listning av barnpatienter som är 22år fungerar nu korrekt igen(#12344).

Version 7.1.418(sedan 7.1. 415) 2018-01-12

Ändringar:

 • Kallelser (Via Utskrifter>Kallelsekort) – Flera kombinationer av kallelseinställningarna mellan SMS, Kort och E-post har korrigerats och skall nu fungera korrekt(#12279,12320). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)

För fullständig lista med ändringar fram till version 7.1.424

För lista med ändringar gällande Försäkringskassan 2018

Ladda ner version 7.1.424 här