Version 7.1.388

Lanserad 2017-05-26
Version 7.1.388 är en uppdatering som ersätter version 7.1.371 som innehöll ett par fel.
OBS: Vi rekommenderar alla att uppdatera till den senaste versionen av Opus Dental. 
Uppdateringen är tvingande och innehåller ändringar gällande Försäkringskassan.

 

Ändringar:

 • Obligatorisk ålder (via Listning) – Barnpatienter som är 21år gamla är nu i kategorin obligatorisk ålder(#11140).
 • Preblock (via Tidbok) – Preblock som är konfigurerade mot typ: Behandling är inte längre kopplade mot E-tidboken(#10774).
 • Sök – Sökning på felaktiga kommandon genererar inte längre ett felmeddelande(#10926).
 • Periodiserad saldolista (via Ekonomi) – Sökningar i den Periodiserande saldolistan orsakar inte längre ett felmeddelande(#11035).
 • Fördelning (via Registerkort) – Patienter som ändrar barnpatienters fördelning till normal får nu tillgång till försäkringskassan information om patienten(via FK ikonen i övre högra delen av opus) för att kontrollera ATB(#10989).
 • Halvautomatisk kallelse (via Listor>Register) – Halvautomatiska kallelser orsakar inte längre ett ombokningsmeddelande(#11265)
 • Moms (via Journal) – En avbruten betalningsplan orsakar inte längre en felaktig momsrad i journalen(#11058)
 • Opus – Opus minimeras inte längre när det startas för första gången på ny dator(#10868)
 • Mottagna Remisser (via Listor) – Öppnandet av vissa mottagna remisser orsakar inte längre ett felmeddelande(#11247)
 • Röntgen (via Verktyg>Röntgensystem) – Lag till funktionen Shared folder för vissa röntgenkopplingar(#10784)
 • Abonnemang (via Ekonomi) – Nu är det möjligt att radera abonnemang utan ClaimID(#11313)

Nyheter:

 • Abonnemang (via Journal) – Vi har gjort det möjligt att avsluta abonnemang i journalen. För att avsluta ett abonnemang, högerklicka på abonnemangsraden i journalen och välj Avsluta abonnemang(#11195).
 • Sortera prislistor (via Verktyg) – Vi har infört en funktion för att sortera prislistor och begränsa tillgången till olika prislistor(#11191).
 • Tillåt åtkomst (via Registerkortet) – En framtida ny funktion som standard är gömd(#10868)

Version 7.1.388

Version 7.1.369

Lanserad 2017-01-13
Version 7.1.369 är en uppdatering som ersätter version 7.1.368 som innehöll ett par fel.

Nyheter

Ändringar i tandvårdsstödet 2017
Den nya föreskriften TLVFS 2016:49 träder i kraft 2017-01-15 och information om ändringar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida: http://www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet1/. I korta drag gäller det olika förändringar i tandvårdsstödet som den här gången omfattar uppräknad referensprislista, omräkning av referenspris, justeringar i kombination av åtgärd/tillstånd och textändringar. I Opus har följande tillägg skett:

 • Referensprislista 2017: Referensprislista som gäller från 2017-01-15, medföljer.
 • Prislista FK 2017: Prislista med åtgärder och belopp som baserar sig på den referensprislista som gäller från 2017-01-15, medföljer

Ta gärna del av de instruktioner vi skickar ut i samband med release, där vi samlat tips och råd om vad som behöver göras i Opus för att underlätta i samband med förändringarna, den heter ”Tips-råd inför förändring i tdvstöd 2017-01-15 (#10199).

Ändringar i tandvårdsstödet Abonnemang (#10766)

 • Blockering av att rapportera in nytt avtal med tidsperiod som överlappar ett redan registrerat avtal. Den tid som avses är avtalens giltighetstid
 • Vårdgivare ska själv elektroniskt kunna annullera ett felaktigt inskickat avtal. Ett annullerat avtal ska ses som att ett avtal inte har funnits för den perioden som avtalet hade
 • Vårdgivare ska själv kunna avsluta ett avtal i förtid. När avtalet avslutas ändras avtalets slutdatum. Vårdgivaren ska ange det ändrade tom-datumet. Tom-datum måste vara inom det aktuella avtalets giltighetstid
 • Se bifogad manual

Övriga ändringar i tandvårdsstödet

 • Utbytesåtgärderna (921, 922, 925, 926, 928, 929, 940, 941) ska inte längre kunna rapporteras in som ”Alternativ åtgärd”. Utbytesåtgärderna har fått egna åtgärdskoder som de skall rapporteras in mot. För att särskilja dessa nya varianter på utbytesåtgärderna har vi gett dem nya Produkt-ID 921v2, 922v2, 925v2, 926v2, 928v2, 929v2, 940v2 och 941v2 (#10758)

Ändringar i tandvårdsstödet för barn och ungdomar

 • Åldersgränsen för gratistandvård höjs till 21 år från och med 1 jan 2017. ( #10756)

Ny funktion Rev. Bokningsmall (Via Listor>Register)

 • Ny funktion för att tvinga revisioner (automatiska och halv-automatiska) att bokas in med specifika bokningsmaller. Denna funktion går även att kombinera med E-tidboken. Se separat dokument för instruktioner (#10848)

Uppdateringar i E-tidboken

 • Enterprise (#10820)
  • Stöd för flera databaser mot ett eller flera certifikat (#10698)
  • Stöd för inloggning via E-leg till Enterprise (#10822)
 • Pridebokningar – Stöd för enklare pridebokningar har införts. Vänlig se separat informationsdokument (#9644)
 • Avvikelser - nya flexibilitetsinställningar där kliniken själv kan designa sin text för tex underhållsläge(#10792)
 • Informationsflöde – Kliniken får nu varningsmail ifall fel uppstår i E-tidboken
  • Certifikat (#10639) – Kliniken skall nu få tre olika varningsmail när certifikatet går ut.
  • Bokningsfel (#10791) – Vid bokningsfel på portalen skickas nu ett varningsmail till kliniken med information.
 • Designuppdatering av login knappen på portalen(#10832)
 • Nya bokningar från ITB är inte längre i fetstil i Opus Tidbok (#10833)

Övriga ändringar

 • Ankomstregistreraren – Nu fungerar ankomstregistering om kliniknamn innehåller nationella tecken (åäöÅÄÖæÆøØ)  (#10912)
 • Utökad barntandvård (via företagsinformation)- Barn och ungdomar som är skrivna i Västra Götaland har fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 24 år.(#10951)
 • Tears och Libretto (via listor)– Utökad gräns för barntandvård till 21 år. ( #10859)
 • Journal - Koppling till prislista och behandlingslista följer nu korrekt med registerkort eller företagsinformation till journalföringen(#10904)
 • Parod - Nu syns data korrekt i vyn ”Visa tänder visuellt” vid registrering av retinerade tänder (#10203)

 Version 7.1.369

Tänk på inför uppdatering

 • Ta hjälp av din tekniker om du är det minsta osäker
 • Ta backup av Opusdatabasen innan uppgradering
 • Läs uppgraderingsanvisningen noggrant
 • Microsoft stödjer inte längre Windows XP och Windows 2003 Server, detta medför att vi inte kan garantera att Opus Dental fungerar tillsammans med detta operativsystem

Praktikertjänst AB Kliniker som har support via Praktikertjänst AB ska alltid ladda ner versioner via Praktikertjänsts intranät: https://insikt.ptj.se