1. Oppdatert lisensfil for tilgang til tjenesten
  2. Korrekt tilgangsstyring i Opus
  3. Siste versjon av Opus