Minimumskrav:

  1. Lisensfil med de rette tilgangene
  2. Korrekte instillinger (rettigheter) i tilgangsstyringen
  3. Se egne betingelser for den enkelte modul/produkt