Minimumskrav:

Nødvendig programvare:

Siste versjon av Opus dental:
Oppdatert versjon av Opus Dental
- Oppdatert versjon av databehandleravtalen

Opus Online Client - standard versjon med kobling mot 1 database:
Opus Online Client

Opus Online Client - Enterprise versjon med kobling mot flere databaser:
Opus Online Client Enterprise
Opus Online Client Enterprise Admin

Manualer
Installations- og brukerveiledning - Opus Online Client (steg 1, steg 2, steg 3)
Oppateringsmanual - Opus Online Client
NHN and ITB Proxy settings
Endringsliste

Nettilgang fra maskin som kjører Opus Online Services (Norsk Helsenett)

Opus Online Client er programvaren som foretar synkroniseringen mellom timeboken i Opus og E-timeboken på internett.

Vi anbefaler at denne programvaren installeres på klinikkens server/hovedmaskin, da denne alltid er oppe og kjører. 

Flere E-timebokkontoer på samme server – kontakt teknsisk support!
Om det er flere klinikker som skal benytte Opus E-timebok (dvs med ulike kontonøkler) på samme server, ta kontakt med teknisk support på 66776040 for informasjon om hvordan dette gjøres.