Minimumskrav:

  1. At du har gyldig lisensfil med Ankomstregistrereren på
  2. En separat Windows pc med touch-skjerm med siste versjon av Opus Dental intallert.