Informasjon om ny tjenesteportal for innsending av behandlerkrav til Helfo

Se forøvrig www.helfo.no

"Dersom du har EPJ, men ikkje er på Helsenettet

Du som tidlegare har lasta ned refusjonskrav frå EPJ (elektronisk pasientjournal) til minnepinne eller CD/DVD og sendt dette til Helfo, kan nå laste opp refusjonskravet ditt direkte i tjenesteportalen for helseaktørar. Du slepp å bruke samlerekning. Kravet blir automatisk behandla, og utbetalinga kjem raskare på konto. Den nye tenesta er no tilgjengeleg via https://internett-portal.helsedirektoratet.no."

OBS! Denne måten å sende inn dine behandlerkrav på krever ingen endinger i Opus! Det er kun dersom du skal sende inn kravene digitalt via Norsk Helsenett, eller at du ønsker å ta i bruk øvrige dialogmeldinger, at du trenger å involvere Opus for bestilling av Vismalink, BuyPass virksomhetsertifikat og smartkort.

Dersom du skal fortsette å bruke, eller har til hensikt å bruke noen av tjenestene i listen under, krever det VismaLink, Buypass virksomhetssertifikat og smartkort. Dersom du sier opp Vismalink og Norsk Helsenett nå, og ønsker å ta i bruk noen av disse, eller nye tjenester senere, vil dette kreve en ny bestilling og nye installasjoner med tilhørende kostnader. Her er en oversikt over eksisterende og planlagte tjenester som vil kreve VismaLink og/eller NHN:

  • Behandlerkrav - Elin-T fase 1 (direkteoppgjør HELFO)
  • Elektroniske henvisning - Elin-T fase 2
  • Elektroniske epikrise - Elin-T fase 2
  • Sikker dialog - Elin-T fase 2
  • Elektronisk sykemelding (kommer)
  • E-resept (kommer)
  • Folkeregisteroppslag via NHN (kommer)

(Listen er ikke utømmelig og kan endre seg uten varsel)

Har du spørsmål om hvilke regler som gjelder for bruk av portalen, ta kontakt med Helfo og Norsk helsenett så du unngår potensielle merkostnader senere.