Påmelding brukerkurs e-resept

E-resept klart til utrulling!

Vi har den glede av å informere om at Opus nå, i tillegg til godkjent utrulling av E-resept til offentlige klinikker, også er godkjent for utrulling til private tannklinikker. Dette krever installasjon av ny versjon av Opus Dental og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept. For å oppnå en kvalitetsmessig utrulling, vil denne foretas stegvis etter en på forhånd fastsatt utrullingsplan. I tillegg må virksomhetene som skal sende E-resept registreres som E-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss som er din leverandør av journalsystem. For å komme til registrering, benytt linken nederst i dette nyhetsbrevet.
I tillegg har vi satt opp et brukerkurs i e-resept, se mer informasjon under.
Oppdatert informasjon vil fortløpende bli publisert på www.opusdental.com/no/e-resept.

Invitasjon til brukerkurs i E-resept integrert med Opus Dental.

Velkommen til kurs i bruk av E-resept integrert med Opus Dental. På kurset vil vi ta for oss nødvendige oppsett i Opus Dental og administrasjonsprogrammet for forskrivningsmodulen. Videre vil vi kort gå igjennom kommunikasjonsplattformen for E-resept for at dere skal få innsikt og forståelse for «reisen» til E-resept.

Agenda

 • Velkommen 09:00 – 09:15
  • Kort gjennomgang av agendaen
  • Informasjon om kjøreregler på kurset
  • Spørsmål og svar – bruk chat-funksjonen
  • Alle må være «mutet»
 • Gjennomgang FM 09:15 – 09:50 
  • Prosjektet og kommunikasjonsplattformen – sammenhengen verdikjeden
 • 09:50 – 10:10 
  • Forutsetninger/Krav
 • 10:15 – 10:25 Pause
 • 10:25 – 11:00 
  • Oppsett i Opus
  • Oppsett i FM Systemadministrasjon
 • 11:00 – 12:00
  • Demo i bruk av Opus Dental sammen med E-resept
  • Informasjon om påmelding til E-reseptaktør 

Kurset arrangeres på Teams tirsdag 15. mars 2022.

 • Tid: 15. mars kl. 09.00 – 12.00
 • Sted: Teams
 • Pris: 990,- ekskl. mva. per deltaker

Link til arrangementet mottar du etter registrering via knappen under.
For ytterligere informasjon, se vår nettside www.opusdental.com/no/e-resept
Vi ber om at alle logger seg på i god tid før oppstart kl. 9.00.