Invitasjon til brukerkurs i e-resept onsdag 8. juni

Da innkaller vi til nytt brukerkurs for forskrivere av e-resept i Opus Dental. Dersom du deltok på det forrige kurset vi holdt 15. mars, kan du se bort i fra denne meldingen. Men send den gjerne videre dersom du har en kollega som ikke fikk deltatt sist.
NB: Dette er et kurs for forskrivere, og ikke for teknisk personell.

E-resept i Opus krever versjon 7.1.562 eller nyere, og installasjon av Forskrivningsmodulen (FM) som er selve programmet for å sende E-resept. For å oppnå en kvalitetsmessig utrulling vil denne foretas stegvis, etter en på forhånd fastsatt utrullingsplan. I tillegg må virksomhetene som skal sende E-resept, registreres som E-reseptaktør hos NHN. Denne registreringen skal foretas via oss, som er din journalsystem-leverandør. 

Oppdatert informasjon vil fortløpende bli publisert på www.opusdental.com/no/e-resept.

Agenda

 • Velkommen 17:00 – 20:00
  • Kort gjennomgang av agendaen
  • Informasjon om kjøreregler på kurset
   • Spørsmål og svar – bruk chat-funksjonen
   • Alle må være «mutet»
 • Gjennomgang: FM
  • 17:15 – 17:50 
   • Prosjektet og kommunikasjonsplattformen – sammenhengen verdikjeden
  • 17:50 – 18:10 
   • Forutsetninger/Krav
  • 18:15 – 18:25 Pause
  • 18:25 – 19:00 
   • Oppsett i Opus
   • Oppsett i FM Systemadministrasjon
  • 19:00 – 20:00 
   • Demo i bruk av Opus Dental sammen med E-resept
   • Informasjon om påmelding til E-reseptaktør

Kurset arrangeres på Teams onsdag 8. juni 2022.

 • Tid: Onsdag 8. juni kl. 17.00 – 20.00
 • Sted: Teams
 • Pris: 990,- ekskl. mva. per deltaker

Link til arrangementet mottar du etter registrering via knappen under.
For ytterligere informasjon, se vår nettside www.opusdental.com/no/e-resept
Vi ber om at alle logger seg på i god tid før oppstart kl. 17.00.

Klikk her for påmelding brukerkurs