Ny versjon 7.1.568

En ny versjon med en rekke nyheter og endringer er nå klar for nedlasting. Se viktig informasjon om trygdeendringer for kjeveortopeder gjeldende fra 1. mars 2022. Se ALL informasjon vi henviser til her og endringslisten for en komplett oversikt. Denne versjonen må installeres innen 1. mars 2022 dersom det skal føres journal for kjeveortopedi.

Dersom du ikke har mottar dette nyhetsbrevet så kan dette bety at:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen


Oppdatert trygdesystem for kjeveortopeder

Alle kjeveortopeder må installere denne versjonen da nåværende takser i 600-serien utgår 28.02.2020 og nye takster innføres gjeldende fra 01.03.22. Etter dette vil ikke kjeveortopeder kunne føre journal med trygd i henhold til nytt trygdesystem i gammel versjon. Dette påvirker også varslene om ugyldige takstkombinasjoner med 600-takstene for takstgruppene;

 • A (1-10)
 • H (700-takstene)
 • I (800-takstene).

Man kan installere denne nye versjonen allerede nå, da denne versjonen håndterer de gamle takstene til og med 28.02.2022, og de nye takstene fra og med 01.03.22.

Forhåndslagrede tekster

Når det gjelder forhåndslagrede tekster, som er koblet mot trygdetakster, må man enten koble sine gamle tekster til de nye takstene, eller opprette helt nye tekster som kobles mot de nye takstene.

Selve koblingen av forhåndslagrede tekster mot de nye takstene vil ikke være tilgjengelig i Opus før datoen er 01.03.22 inntreffer. Man kan klargjøre tekstene i forhåndslagrede tekster, for så å koble tekstene mot trygdetakstene den 01.03.22.

Koblingen mot de gamle takstene i forhåndslagrede tekster vil automatisk utgå 01.03.22, da disse takstene etter denne datoen vil være ugyldige. Tekstene må kobles manuelt mot gammel takst i journalføringen om man skal registrere behandling bakover i tidsrommet før 01.03.22 ved f.eks. korrigering av oppgjør.

Nyheter og endringer:

 Trygd

 • Nytt: Nye trygdetakster for Kjeveortoped i 600-serien er implementert i Opus. På grunn av at de gamle takstene ikke lenger er gyldig etter 01.03.22, må man tilpasse og koble disse korrekt i forhåndslagrede tekster. Koblingen til de gamle takstene vil ikke lenger være gyldig og vil derfor fjernes. (16286)
 • Nå vil behandlingsform 8b10 lagres i Kjeveortopedijournalen slik at den er ferdig koblet under T-knappen. (16255)
 • Nå vil man ikke bli varslet om at timeavtalen ikke har passert nåværende tidspunkt når man fører journal med trygd tilbake i trygdeåret 2021 og pasienten har en timeavtale i 2022. (16256)
 • Behandlingsform er døpt om til å hete Stønadsgruppe (16302).
 • Det er lagt til en kolonne i trygderefusjonslisten hvor det fremgår når taksten utgår. (16309)

Ellers viser vi til rundskrivet og takstene på helsedirektoratet.no:

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/takster-for-tannbehandling

Regelverk og takster for behandling med refusjon fra Helfo, finner tannleger og tannpleiere på www.helfo.no. Helfo har også en egen veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.

Journal

 • Korrigert slik at nå vil alle sidene man skanner lagres i Opus (16257).
 • Nå vil man ikke bli varslet om at timeavtalen ikke har passert nåværende tidspunkt når man fører journal med trygd tilbake i trygdeåret 2021 og pasienten har en timeavtale i 2022. (16256)
 • Behandlingsform er døpt om til å hete Stønadsgruppe (16302).
 • Det er lagt til en kolonne i trygderefusjonslisten hvor det fremgår når taksten utgår. (16309)

Øvrig

 • Nå fungerer flettefelt for foresatt-faktura i dokumenthåndteringssystemet (16274).
 • Det er lagt til flettefelter for foresatt 1 og foresatt 2 på alle typer maler i dokumenthåndteringssystemet. (16308)