Ny versjon av Opus Dental 7.1.509

En oppdatert versjon av Opus Dental med nødvendige forbedringer og rettelser er nå klar til nedlasting. Se endringslisten for en komplett oversikt.

Endringer i regelmotoren til Helfo sitt elektroniske oppgjørssystem (KUHR), gjeldende
fra 1. april 2020.

Ved innsending av krav om trygderefusjon/direkteoppgjør etter gjeldende regelverk skal kravet inneholde diagnose, takstnummer, pasientens fødselsnummer/d-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland samt dato og klokkeslett for behandlingen.

Opus har nå lagt til dette slik at våre kunder kan etterkomme kravet om korrekt dato og klokkeslett for behandlingen.
 
Følgende takster på tannhelseområdet har et krav om minimum tidsbruk:
  • Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme person.

  • Takst 501: Behandling av marginal periodontitt Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

  • Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter. Taksten kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team. Ved behandling ved sentraliserte LKG-team som krever takstbruk ut over 604e, benyttes takstene 604a–604e avhengig av type arbeidsoperasjon.

Siste versjon - Opus Dental 7.1.529

Tenk på dette før du oppdaterer

  • Få hjelp av din teknikker hvis du er usikker på noe mht oppdateringen/installasjonen.
  • Ta ALLTID back up av Opusdatabasen FØR du starter med oppdateringen.
  • Les veiledningen for oppdateringen nøye.
  • Microsoft støtter ikke lenger Windows XP og dette medfører at vi ikke kan garantere at Opus Dental fungerer sammen med dette operativsystemet.