Ny versjon av Opus Dental for 2019

Ny versjon av Opus Dental 7.1.461

Alle registrerte kunder og teknikere hos Opus skal nå ha motta en e-post med link til den oppdaterte programvaren sammen med relevant informasjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar denne e-posten kan det skyldes blant annet følgende:

 • Du står ikke registert med din aktive e-postadresse i våre registre.
 • At vår e-post havner i spam/uønsket mappe (sjekk i din e-postleser).
 • Noen e-post systemer stopper e-post med vedlegg og linker
 • Sjekk evt. om din tekniker har mottatt informasjonen

Dersom du ikke har mottatt nødvendig informasjon innen 2. januar 2018, sjekk med din tekniker eller kontakt oss her: kontaktskjema for ny versjon


Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019.


Endringer i regelverket:

 • Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4: Kravet til skriftlig erklæring fra lege/sykehusavdeling er presisert. Opplistingen av medisinske tilstander og behandlinger er strøket.
 • Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 8: Bestemmelser angående krav til innhold i henvisninger fra tannpleier/tannlege til kjeveortoped er presisert. Dette angår særskilt henvisninger fra tannpleiere og tannleger ansatt i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Justeringer av takster mv.

 • Takstene 1, 2, 3, 804 og 809 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak.
 • Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.
 • Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. Det er gjort presiseringer i reglene om begrensningen med bruk av takst 501 inntil 14 ganger per pasient per år.
 • Takst 604 f er fjernet, jf. Stortingets budsjettvedtak.
 • Vilkårene for bruk av takst 703 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.
 • Vilkårene for bruk av takst 806 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.
 • Takst 808 er opphevet ettersom den ikke anvendes.

De øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070.


 Åpningstider ved nyttår!

 • Nyttårsaften fra 10.00 til 14.00
 • 1. nyttårsdag fra 12.00 til 16.00

MERK: Supportvakten er kun forbeholdt henvendelser relatert til installasjon og igangkjøring av ny versjon. For alle andre henvendelser henviser vi til normal åpningstid.
Vanlige support fra onsdag 2. januar.

Da takker vi for året som har gått og ser frem til fortsatt godt samarbeid i det nye året.


 Viktige manualer

Instruksjonsfilmer på Youtube: