Opus Cloud - ditt neste journalsystem

Det er ingen andre systemer som i likhet med Opus Dental ivaretar alle type klinikker, små eller store, spesialister og allmennpraktikere, universiteter, skoler og kjeder. Opus Dental leverer i dag i henhold til alle krav både innen privat og offentlig tannhelse. Allikevel har vi utviklet et helt nytt journalsystem – Opus Cloud, markedets eneste komplette SaaS-løsning! Levert og driftet i en sikker skyløsning der all data er lagret i Norge. Med Opus Cloud i skyen er ditt journalsystem alltid tilgjengelig, uansett hvor du er, på PC, mac, nettbrett eller mobil. Bedre digitale tjenester for deg og dine pasienter med timebooking, helseskjema, e-resept og sykemelding på nett, eller via en app på mobil.

Kom til vår stand nr. B02-27 for demo og en hyggelig prat!

Elektronisk resept (E-resept)

Opus kan som det eneste journalsystemet for tannleger tilby integrert e-resept via Forskrivningsmodulen, som igjen kommuniserer med kobling til Reseptformidleren. E-resept integrert i Opus gir deg tilgang til pasientens legemidler i bruk (LIB), CAVE og Felleskatalogen, bare for å nevne noe.

Med Opus sin integrasjon til Forskrivningsmodulen, kan pasienten henvende seg direkte på hvilket som helst apotek for å hente medisiner som du har forordnet.

Dette må ikke forveksles med løsninger som sender manuelle resepter til pasientens Digipost. Pasienten må med en slik løsning via Digipost printe, og levere resepten på apoteket på gamlemåten!

For mer informasjon og krav, se våre nettsider www.opusdental.com/no/e-resept eller besøk oss på vår stand B02-27 på Nordental!

Mobil betaling med
Front Payment

 • Spar tid – Bedre flyt – Enkelt
 • Reduserte kostnader
 • Flere betalingsalternativer
 • Integrert mot journalsystemet Opus Dental
 • Kontaktløst og smittevernsvennlig
 • Sikker og trygg betaling ihht. GDPR
Med kontaktløs betaling, får du fleksiblitet; din kunde kan betale på klinikken eller på farten, og rekke jobb og andre avtaler.
Vi håndterer både foresatte og eldre pasienter samt betalingsavtaler/kjeveortopediske behandlingsavtaler. Lag kreditnota i journalsystemet, og Front stopper automatisk kravet og informerer din kunde.
Ingen sms-kostnader.
 
Gi kunden din flere betalingsalternativer!

Vi tilbyr:

- Vipps
- Kort (Visa/Mastercard)
- Faktura (e-faktura, EHF og papir)
- Delbetaling.

Raskt oppgjør! Innbetalingene føres automatisk ferdig i journalsystemet, og gir korrekte rapporter til regnskapsfører.
 
Besøk Front Payment på stand på Nordental eller kontakt oss på: 

Tlf. 38 80 94 40
eller send e-post til 
post@frontpayment.no 

Elektronisk samhandling

Med Opus Dental kan du i tillegg til å sende inn behandlerkrav til HELFO benytte følgende elektroniske meldinger som etterkommer kravene til GDPR ferdig integrert:
 • Tjenestebaserte eller personbaserte henvisninger og epikriser
 • Dialogmelding (sikker e-post)
 • Sykemelding
 • E-resept

OBS!

Gjeldende fra 1. januar 2023 vil det være krav til sending av elektronisk henvisning til kjeveortopedisk behandling for å kunne utløse dekning fra Helfo!
For å lese mer om tjenestene og for å bestille, se våre nettsider www.opusdental.com/no/samhandling, eller besøk oss på vår stand på Nordental.

Persontjenesten:

 • Med Opus Dental får du fra nyttår tilgang til persontjenesten for å hente ut nye og endrede opplysninger på dine pasienter fra Folkeregisteret i nær sanntid.
 • Alle virksomheter i helsetjenesten vil få tilgang til folkeregisteropplysninger via NHN.
 • Enkeltoppslag og uttrekk vil være tilgjengelig etter tjenstlig behov.

Nye krav – innrapportering til KPR - SNOMED CT- integrert i Opus Dental

 • Helsedirektoratet har et oppdrag om å hente inn data fra både privat og offentlig finansiert tannhelsetjeneste til KPR. I henhold til oppdraget skal datafangst skje ved bruk av SNOMED CT
 • SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, og representerer et system av rundt 300.000 begreper.
 • Dette omfatter koder for bl.a. tenner, flater, kvadranter, diagnoser, funn, utført behandling og prosedyrer.
 • Opus har vært med i et prosjekt over flere år sammen med Helsedirektoratet og Direktoratet for E-helse for å implementere kodeverket i journalsystemet.
 • SNOMED CT er allerede integrert i Opus Dental som det eneste journalsystemet for tannhelse i Norge.