NAV sitt sertifikat går ut på dato 23.02.2017

Vi har mottatt følgende melding fra NAV:

NAV sitt sertifikat går ut på dato 23.02.2017. Hvis man ikke fornyer NAV sertifikatet i Visma Samhandlingslink før denne datoen, vil meldingsutveksling med NAV/HELFO bli avvist.

I samarbeid med VISMA og Opus Dental har NAV utarbeidet en prosedyre for bytte av sertifikat og CPAid samtidig. Alle vil motta en epost fra NAV med informasjon og filer. Denne informasjonen er gjengitt her med linker til alle nødvendige filer.

Det er ikke nødvendig å vente helt til fristen utløper men ber om at dette utføres så raskt som mulig.

Last ned veiledning, sertifikater og CPA'ider her:

  1. Steg for steg veiledning
  2. NAV Virksomhetssertifikat - krypteringssertifikat
  3. NAV Virksomhetssertifikat - signeringssertifikat
  4. Nye CPAid'er

Sertifkatet kan også lastes ned fra adresseregisteret i Norsk Helsenett:
https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/79768


Ved spørsmål kontakt NAV IKT:
e-mottak@nav.no
90 27 87 48 / 45 21 14 40