Hotfix 7.1.495

Denne hotfixen inneholder flere rettelser og forbedringer i Opus Dental. Sjekk i endringslisten om noen av disse endringene er nødvendig for klinikken du administrerer. Hvis ikke, kan du vurdere om det er tilfredsstillende å vente på nyttårsversjonen som i tillegg til disse endringene, vil inneholde nytt trygdesystem for 2020.

Endringer i Opus Dental 7.1.495 (28.11.2019)

Timebok:

  • Nå kan man registrere, flytte eller endre en timeavtale som har over 100 tegn i avtalebeskrivelsen

Øvrig:

  • Nå er alle kalendere generelt i Opus oppdatert slik at de går lenger enn 31.12.19.

Offentlig

  • Korrigert problem med at karies behandlet med fylling ikke kom som fylte tenner i tannhelsestatistikken året etter behandlingen.

For å laste ned klikk her