KURS nr.7 - Videregående kurs for hele klinikken

29.09.2016

Scandic Hell, Stjørdal


 

Torsdag 29. september 2016
Klokken: 12:00-18:00
Inkl.: kurskompendium, baguett el., kake & kaffe/te.

Pris pr. person eks. mva.: 1890 NOK
(for overnatting må dette bestilles direkte av kunden)

Påmeldingsfrist: 25. august

KURS no. 7 - Effektiviser og forenkle din hverdag


Dette kurset vil ta for seg din pasientliste, overvåkning av pasienter og gi deg muligheten til å lære å ha full oversikt over dine pasienter. 
Det vil si – når var de hos oss sist – har jeg «mistet» noen på veien, osv.
Vi går også igjennom:

  1. Effektiv bruk av timebok og gjennomgang av nyheter
  2. Pasientlister, SMS og recall - få kontroll og utnytt systemet fullt ut
  3. Hvordan kan man ha oversikt over dagen – sentralbordfunksjon – hva er det?
  4. Kan dere benytte hele recall systemet? 
  5. SMS - Hele funksjonen gjennomgås 
  6. Filhåndtering og dokumenthåndtering
  7. Effektiv journalføring med materialer, makro og nyere funksjoner
  8. Pasientregnskap
  9. Elektroniske henvisninger og epikriser