KURS nr.1 - Effektiv journal- ,Økonomi- og trygderefusjonsføring i Opus Dental

22.04.2015

Trondheim -Scandic Hotell Bakklandet 

Onsdag 22. april 2015
Klokken: 15:00-20:00
Inkl.: Lunsj & kaffe

Pris pr. person eks. mva.: 1890 NOK

Innhold og informasjon om kurset:

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem
Kurset er delt opp i 2 deler:

Del 1 - EFFEKTIV JOURNALFØRING 

 • Journal - sikker og effektiv journalføring
 • Behandlingslister - få kontroll på dine tekster og utnytt systemet fullt
 • Material lister
 • Makroer
 • Prislister

Del 2 - ØKONOMI OG TRYGDEREFUSJONSFØRING I OPUS DENTAL 

 • Pasientregnskap - grunnleggende prinsipper og forståelse
 • Gjennomgang av regnskapstall
 • Oppfølging av betalinger og lister
 • Trygderefusjonsføring i Opus
 • Samleregning med tilbakeføring og kreditering
 • Elektroniske henvisninger/epikriser